Doktor Falsafah Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan

Doktor Falsafah Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan    

Kod Pengiktirafan : JPT/BPP (N/142/8/0001) 10/16 (MQA/FA 0968)
Tempoh Pengajian : 3 tahun (minimum), 6 tahun (maksimum)
Mod Pengajian : Sepenuh Masa ( Tesis )
Yuran Pengajian : RM 20,550.00
Yuran Pengajian Pelajar Antarabangsa : RM 29,660.00

Syarat Kemasukan :

i.  Ijazah Sarjana Muda Kepujian Kelas Pertama dalam bidang yang berkaitan serta lulus ujian 
    peringkat KUIM atau; 

ii. Sarjana dalam bidang yang berkaitan atau;

iii. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan 
     diperakui oleh Senat KUIM.

Ijazah Sarjana Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan

Ijazah Sarjana Kepimpinan Dan Pengurusan Pendidikan

Kod Pengiktirafan : JPT/BPP(N/146/7/0004) 03/16 (FA 0440)
Tempoh Pengajian : 2 tahun (minimum), 3 tahun (maksimum)
Mod Pengajian : Sepenuh Masa ( Tesis )
Yuran Pengajian Pelajar Tempatan : RM 11,510.00
Yuran Pengajian Pelajar Antarabangsa : RM 15,410.00

Syarat Kemasukan :

i.  Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.75 dan ke atas atau;

ii. Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.50 – 2.74 dengan syarat  DIPUTUSKAN 
    melalui perincian penilaian  dalaman KUIM atau;

iii. Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.00 – 2.49 dengan syarat  LAYAK dengan 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang relevan 
     atau;

iv. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya  oleh Kerajaan Malaysia.

Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak

Kod Pengiktirafan                         : (N/143/4/0100) 04/20 (PA 5158)
Tempoh Pengajian                        : 3 tahun (6 Semester )
Kemasukan                                   : Mei / Jun / Julai / Disember
Mod Pengajian                              : Sepenuh Masa
Yuran Pendaftaran                     
 : RM 435.00
Yuran Pengajian                            : RM 13,255.00 *Tidak Termasuk Asrama
Yuran Pengajian (Antarabangsa)  : RM 13,255.00 *Tidak Termasuk Asrama
Yuran Asrama                               : Yuran Asrama Bermula Dari RM 1080/Semester - RM 2100/Semester Bergantung 
                                                        Pada Kategori Bilik

Syarat Kemasukan :
 1. LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kepujian (kredit) termasuk matapelajaran Bahasa Melayu dan 2 Matapelajaran lain atau;
 2. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
Prospek Kerjaya:
 1. Guru tadika
 2. Guru Pra sekolah
 3. Pengusaha tadika dan taska
 4. Jurulatih pusat jagaan kanak-kanak
 5. Usahawan dalam bidang pembangunan dan perkembangan kanak-kanak
 6. Penyelidikan dan pembangunan produk pendidikan
 7. Konsultan pengurusan pra-sekolah
 8. Bekerja di Sekolah Antarabangsa
 9. Pegawai Sumber Manusia (Jabatan Perkhidmatan Awam)

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Bahasa dan Pendidikan 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/fbp2019
E-mail Rasmi Pentadbiran FBP : aliff@kuim.edu.my
+606-3878251
+606-3878251
Facebook Fakulti : FBP KUIM