Aktiviti Sepanjang Tahun

PENGENALAN

2019-05-02
PENGENALAN

  Fakulti Inovasi Perniagaan Dan Teknologi ditubuhkan pada tahun 1994. Fakulti ini beroperasi di Kampus Uta...

Visi, Misi dan Objektif Faku...

2019-05-02

VISI Menjadi pusat pengajian tinggi yang unggul dan cemerlang di dalam pengajian yang berteraskan Islam   M...

«
»

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Inovasi Perniagaan dan Teknologi 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/fipt
email Rasmi : infofipt@kuim.edu.my
+606-3878341
+606-3878476