Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Keusahawanan) dengan Kepujian

 

Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Keusahawanan) dengan Kepujian

 

Kod Pengiktirafan : (R/345/0905) 03/28 (MQA/FA 0109)
Kemasukan : Julai / November
Mod Pengajian : Sepenuh Masa
Tempoh Pengajian : 4 tahun

  

Syarat Kemasukan :

 1. Lulus STPM minimum gred C (CGPA 2.00) dalam 2 mata pelajaran*; ATAU
 2. Lulus STAM minimum pangkat Jayyid*; ATAU
 3. Lulus Matrikulasi / Asasi dengan minimum CGPA 2.00; ATAU
 4. Lulus Diploma dalam mana-mana bidang dengan minimum CGPA 2.00; ATAU
 5. Lulus Diploma Lanjutan (Tahap 5, MQF) dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.00; ATAU
 6. Lulus Diploma Kemahiran Malaysia (DKM / Diploma Vokasional Malaysia (DVM) tertakluk kepada kelulusan Senat Akademik; ATAU
 7. Lulus Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM) tertakluk kepada kelulusan Senat HEP / Lembaga Akademik; ATAU
 8. Kelayakan lain yang setaraf dan diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia.

*Kelayakan di atas perlu disokong dengan sekurang-kurangnya LULUS dalam Matematik dan Bahasa Inggeris di peringkat SPM.

 

Prospek Kerjaya :

 1. Usahawan
 2. Usahawan Atas Talian
 3. Pegawai Kerajaan
 4. Eksekutif Perindustrian
 5. Perunding Perniagaan

 

Struktur Program 

Hubungan Etnik / Bahasa Melayu Komunikasi 2 (Antarabangsa)

English For Communication 1

Bahasa Arab Asas (Muslim) / Bahasa Arab for Non-Muslim

Tilawah Al-Quran  

Prinsip Pengurusan

Sistem Maklumat Pengurusan  

Prinsip Kewangan

Pengenalan Kepada Perniagaan

Fiqh Ibadah

Perakaunan Kewangan 

Tamadun Islam dan Tamadun Asia / Pengajian Malaysia 3

Statistik

Ekonomi

Undang-undang Perniagaan

Keusahawanan

Keterlibatan Komuniti

Asas Ekonomi Islam

Psikologi Untuk Golongan Professional

Pengurusan Operasi

Analisis Kuantitatif Perniagaan

Etika Perniagaan

Perakaunan Pengurusan

Kaedah Penyelidikan

Pengurusan Pemasaran

Komunikasi Perniagaan

Akidah dan Isu-isu Semasa   

Pengurusan Sumber Manusia 

Gelagat Pengguna

Rancangan Perniagaan

Kreativiti dan Inovasi dalam Keusahawanan

Perdagangan Elektronik 

Keusahawanan Tekno

Pengurusan Keusahawanan Strategik

Pengurusan Pertumbuhan Perniagaan  

Penilaian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Keusahawanan

Pengenalan Kepada Usul Fiqh  

Seminar Keusahawanan

Kepimpinan

Percukaian / Takaful

Gelagat Organisasi

Pemikiran Kritis

Kertas Projek

Pengurusan Strategik Inovasi

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Inovasi Perniagaan dan Teknologi 
Universiti Melaka 
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.unimel.edu.my/fipt
Email Rasmi : fipt@unimel.edu.my
+606-3878341
+606-3878476