Diploma Kewangan

 

Diploma Kewangan

Kod Pengiktirafan : (R2/343/4/0107) 01/24 (A 9468)
Kemasukan : Jun / Disember
Mod Pengajian : Sepenuh Masa

                   

Struktur Program 

Pengajian Malaysia 2

Apresiasi Teknologi Maklumat

Fiqh Ibadah

Matematik Perniagaan

Asas Pengurusan Kewangan

Bahasa Arab 1 / Bahasa Arab Intensif

English For Practical Uses

Aqidah Dan Akhlak

Tilawah Al-Quran 1

Keterlibatan Komuniti

Statistik Perniagaan

Prinsip Ekonomi

Bahasa Arab 2

English Specific Purpose

Analisa Penyata Kewangan

Perakaunan Kewangan 1

Prinsip Pemasaran

Prinsip Pengurusan

Komunikasi Perniagaan

Kewangan Peribadi

Perakaunan Kewangan 2

Undang-Undang Perniagaan

Perakaunan Kos

Etika Dan Perundangan Dalam Kewangan Islam

Bahasa Mandarin

Institusi Dan Pasaran Kewangan

Fiqh Muamalat

Penghantar Insurans

Pelaburan

Perbankan Islam

Pengurusan Kredit

Keusahawanan

Ekonomi Islam

Perkhidmatan Kewangan Khas

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Inovasi Perniagaan dan Teknologi 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/fipt
email Rasmi : fipt@kuim.edu.my
+606-3878341
+606-3878476