Diploma Sistem Maklumat Perniagaan

 

Diploma Sistem Maklumat Perniagaan

Kod Pengiktirafan : (R/340/4/0248) 12/23 (A9308)
Kemasukan : Jun / Disember
Mod Pengajian : Sepenuh Masa

  

Struktur Program

Pengajian Malaysia 2

Apresiasi Teknologi Maklumat

Fiqh Ibadah

Bahasa Arab 1 / Bahasa Arab for Non Muslim

English for Practical Use

Tilawah Al-Quran

Matematik Perniagaan

Perakaunan Kewangan

Prinsip Ekonomi

Undang-Undang Perniagaaan

Pengurusan Sumber Manusia

 

Etika Perniagaan

Pembangunan Aplikasi Perniagaan

Keterlibatan Komuniti

Prinsip Pemasaran

Komunikasi Perniagaan

Prinsip Pengurusan

Statistik Perniagaan

Gelagat Organisasi

Pengurusan Kualiti Menyeluruh

Komunikasi Data

 

E-Dagang

MPU

Sistem Sokongan Keputusan

Pengurusan Operasi

Pengurusan Projek

Pengurusan Rantaian Bekalan

Sistem Maklumat Pengurusan

Keusahawanan

Asas Pengurusan Kewangan

Perniagaan Antarabangsa

Latihan Industri

 

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Inovasi Perniagaan dan Teknologi 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/fipt
email Rasmi : fipt@kuim.edu.my
+606-3878341
+606-3878476