Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Keusahawanan) (Kepujian)

Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Keusahawanan) (Kepujian)

Kod Pengiktirafan : (R/345/0905) 03/21 (MQA/FA 0109)
Tempoh Pengajian : 4 tahun (8 Semester)
Kemasukan : Jun / Disember
Mod Pengajian : Sepenuh Masa
Yuran Pendaftaran : RM 320.00
Yuran Pengajian : RM 31,474.00 *Tidak Termasuk Asrama
Yuran Pengajian (Antarabangsa) : RM 41,745.00 *Tidak Termasuk Asrama
Yuran Asrama : Yuran Asrama Bermula Dari RM 1,080 - RM 1,320 per semester (Bergantung Pada Kategori Bilik)

 

Syarat Kemasukan :
  1. LULUS Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan sekurang-kurangnya 2 lulus penuh (Gred C); dan LULUS Matematik dan Bahasa Inggeris pada peringkat SPM atau;
  2. LULUS STAM (pangkat Jayyid) dan LULUS Matematik dan Bahasa Inggeris pada peringkat SPM atau;
  3. LULUS Diploma dari mana-mana bidang dengan CGPA sekurang-kurangnya 2.00;
  4. Lepasan Matrikulasi/Asasi dari mana-mana IPTA/IPTS/institusi yang dibenarkan dengan mendapat sekurang-kurangnya gred CGPA 2.00;
  5. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia.

Prospek Kerjaya:
  1. Pengusaha Dalam Talian
  2. Pegawai Kredit / Eksekutif
  3. Perancang Organisasi Strategik
  4. Perunding perniagaan
  5. Usahawan

 

Struktur Program 
Hubungan Etnik

Bahasa Melayu Komunikasi 2

English for Communication 1

Bahasa Arab Intensif (Non-Muslim)

Tilawah Al-Quran (Muslim)

Prinsip Pengurusan Keusahawanan (U2)

Inovasi dan Kreativiti dalam Keusahawanan

Pengenalan Kepada Perniagaan

Bahasa Arab Asas

Academic Writing

Fiqh Ibadah

Komunikasi Perniagaan

Sistem Makumat Pengurusan

Statistik

TITAS/Pengajian Malaysia 3

Keterlibatan Komuniti

Bahasa Arab Lanjutan (Muslim Only)

Perakaunan Kewangan

Undang-Undang Perniagaan         

Perdagangan Elektronik

Ekonomi

Psikologi Untuk Golongan Profesional

Prinsip Kewangan

Pengurusan Keusahawanan Strategik

Pengurusan Pemasaran

Asas Ekonomi Islam

Analisis Kuantitatif Perniagaan

Psikologi dari Perspektif Islam

Pengurusan Operasi

Pengenalan Kepada Usul Fiqh

Perakaunan Pengurusan

Kaedah Penyelidikan

Rancangan Perniagaan

Etika Perniagaan

Pengurusan Inovasi Strategik

Pengurusan Pertumbuhan Perniagaan

Penilaian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Keusahawanan

Pengurusan Sumber Manusia

Latihan Industri

Keusahawanan Tekno

Kertas Projek  

Seminar Keusahawanan Elektif : Percukaian

Takaful

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Inovasi Perniagaan dan Teknologi 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/fipt
email Rasmi : infofipt@kuim.edu.my
+606-3878341
+606-3878476