Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kewangan) (Kepujian)

Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kewangan) (Kepujian)

Kod Pengiktirafan : (N/345/6/0904) 03/21 (MQA/FA 0176)
Tempoh Pengajian : 4 tahun (8 Semester)
Kemasukan : Jun / Disember
Mod Pengajian : Sepenuh Masa
Yuran Pendaftaran : RM 320.00
Yuran Pengajian : RM 31,294.00 *Tidak Termasuk Asrama
Yuran Pengajian (Antarabangsa) : RM 41,560.00 *Tidak Termasuk Asrama
Yuran Asrama : Yuran Asrama Bermula Dari RM 1,080 - RM 1,320 per semester (Bergantung Pada Kategori Bilik)

 

Syarat Kemasukan :
  1. LULUS Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan sekurang-kurangnya 2 lulus penuh (Gred C); dan LULUS Matematik dan Bahasa Inggeris pada peringkat SPM atau;
  2. LULUS STAM (pangkat Jayyid) dan LULUS Matematik dan Bahasa Inggeris pada peringkat SPM atau;
  3. Diploma dari mana-mana bidang dengan CGPA sekurang-kurangnya 2.00;
  4. Lepasan Matrikulasi/Asasi dari mana-mana IPTA/IPTS/institusi yang dibenarkan dengan mendapat sekurang-kurangnya gred CGPA 2.00;
  5. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia.


Prospek Kerjaya:
  1. Pengurus bank
  2. Broker
  3. Perancang Kewangan
  4. Eksekutif jualan
  5. Pegawai Kewangan / Eksekutif


 
Struktur Program

Hubungan Etnik / Bahasa Melayu Komunikasi 2

Sistem Maklumat Pengurusan

English For Communication 1

Tilawah Al-Quran

Pengenalan Kepada Perniagaan

Prinsip Pengurusan

Bahasa Arab For Muslim/For Non-Muslim

Prinsip Kewangan

Fiqh Ibadah

Tamadun Islam & Tamadun Asia

Statistik

Undang-undang Perniagaan

Perakaunan Kewangan

Ekonomi

Keusahawanan

Keterlibatan Komuniti

Asas Ekonomi Islam

Psikologi Untuk Golongan Profesional

Analisis Kuantitatif Perniagaan

Pengurusan Operasi

Etika Perniagaan

Pengurusan Pemasaran

Perakaunan Pengurusan

Komunikasi Perniagaan

Pengurusan Strategi Inovasi

Kaedah Penyelidikan

Elektif (U3) : Kursus Fakulti Luar

Pengurusan Perbankan

Analisa Penyata Kewangan

Institusi & Pasaran Kewangan

Pasaran Modal Islam

Produk & Perkhidmatan Perbankan Islam

Elektif : Kursus Program (Cross Subject)

Seminar Kewangan Islam

Takaful

Analisa Pelaburan & Pengurusan Portfolio

Kewangan Korporat

Pengurusan Kredit

Kewangan Antarabangsa

Latihan Industri

Kertas Projek

Pengenalan Kepada Usul Fiqh

Kursus Elektif: Percukaian/Rancangan Perniagaan

Kursus Elektif: Undang-undang Siber

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Inovasi Perniagaan dan Teknologi 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/fipt
email Rasmi : infofipt@kuim.edu.my
+606-3878341
+606-3878476