Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan) Dengan Kepujian

 

Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Pengurusan) Dengan Kepujian

Kod Pengiktirafan : (N/340/6/0567) 06/20 (MQA/PA4553)
Tempoh Pengajian : 4 tahun (8 Semester)
Kemasukan : Jun / Disember
Mod Pengajian : Sepenuh Masa
Yuran Pendaftaran : RM 320.00
Yuran Pengajian : RM 29,880.00 *Tidak Termasuk Asrama
Yuran Pengajian (Antarabangsa) : RM 29,880.00 *Tidak Termasuk Asrama
Yuran Asrama : Yuran Asrama Bermula Dari RM 1,080 - RM 1,320 per semester (Bergantung Pada Kategori Bilik)

                                                 

Syarat Kemasukan :
 1. LULUS Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan sekurang-kurangnya (Gred C) dalam mana-mana 2 subjek atau;
 2. Diploma dalam bidang yang berkaitan dengan CGPA sekurang-kurangnya 2.00;
 3. Lepasan Matrikulasi/Asasi dari mana-mana IPTA/IPTS/institusi yang dibenarkan dengan mendapat 
  sekurang-kurangnya gred CGPA 2.00;
 4. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia.Prospek Kerjaya :
 1. Pengurus / Eksekutif di bidang Pemasaran, Operasi, Sumber Manusia
 2. Pengurus Sumber Manusia
 3. Eksekutif Sumber Manusia (Ketua Pegawai Sumber Manusia atau Naib Presiden Sumber Manusia)
 4. Perunding Pendidikan Pekerja
 5. Pengurus Latihan & Pembangunan
 6. Pegawai Pentadbiran dan Diplomatik


 
Struktur Program

Hubungan Etnik/Bahasa Melayu Komunikasi 2

English For Communication 1

Bahasa Arab Intensif (Bukan Muslim)

Tilawah Al-Quran

Prinsip Pengurusan

Pengenalan kepada Perniagaan

Keusahawanan

Gelagat Organisasi

Fiqh Ibadah (Muslim)

Bahasa Arab Asas

Statistik

Komunikasi Perniagaan

Prinsip Pemasaran

Sistem Maklumat Pengurusan

Pengurusan Sumber Manusia

TITAS /Pengajian Malaysia 3

Keterlibatan Komuniti

Bahasa Arab Lanjutan (Muslim)

Academic Writing

Ekonomi

Pembangunan Produk Baru

Perakaunan Kewangan

Psikologi Untuk Golongan Profesional

Prinsip Kewangan

Analisis Kuantitatif Perniagaan

Undang-Undang Perniagaan

Pengurusan Pemasaran

Asas Ekonomi Islam

Psikologi Dari Perspektif Islam

Pengurusan Perakaunan

Pengurusan Operasi

Fiqh Muamalat

Pemikiran Kritis dan Penyelesaian Masalah

Pengurusan Kualiti Menyeluruh

Etika Perniagaan

Pengurusan Strategi Inovasi

Kaedah Penyelidikan

Pengurusan Inovasi

Pengurusan Risiko

Pengurusan Perniagaan Antarabangsa

Elektif U3

Kertas Projek

Pengurusan Silang Budaya

Pengurusan Logistik

Pengurusan Projek

Latihan Industri

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Inovasi Perniagaan dan Teknologi 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/fipt
email Rasmi : infofipt@kuim.edu.my
+606-3878341
+606-3878476