Sarjana Muda Perbankan Islam & Takaful (Kepujian)

Sarjana Muda Perbankan Islam & Takaful (Kepujian)

Kod Pengiktirafan : (N/343/6/0253) 03/23 (MQA/PA 5168)
Tempoh Pengajian : 3 tahun (9 Semester)
Kemasukan : Jun / Disember
Mod Pengajian : Sepenuh Masa
Yuran Pendaftaran : RM 320.00
Yuran Pengajian : RM 34,774.00 *Tidak Termasuk Asrama
Yuran Pengajian (Antarabangsa) : RM 46,460.00 *Tidak Termasuk Asrama
Yuran Asrama : Yuran Asrama Bermula Dari RM 1,080 - RM 1,320 per semester (Bergantung Pada Kategori Bilik)
Sijil Profesional : Bakal graduan akan dianugerahkan Sijil Profesional Associate Qualification in Islamic Finance (AQIF) dan Intermediate Qualification in Islamic Finance  (IQIF) dari pihak industri iaitu IBFIM.

 

Syarat Kemasukan :
 1. Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara dengan minimum gred C (NGMP 2.0 daripada 4.0) dalam 2 matapelajaran; ATAU
 2. Lulus Matrikulasi atau Asasi yang diiktiraf dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.0 daripada 4.0; ATAU
 3. Lulus Sijil Tinggi Agama Islam (STAM) dengan sekurang-kurangnya pangkat Jayyid; ATAU
 4. Diploma dalam Muamalat Kewangan Islam atau setara dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.5 daripada 4,0; ATAU
 5. Mana-mana Diploma yang mendapat PNGK sekurang-kurangnya 2.5 daripada 4.0; ATAU
 6. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia
 7. LULUS mata pelajaran Matematik pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) bagi semua kelayakan di atas.
Prospek Kerjaya:
 1. Pegawai Bank
 2. Perancang Kewangan
 3. Pegawai Baitulmal
 4. Pegawai Zakat
 5. Pegawai Kewangan
 6. Broker Saham Patuh Shariah
 7. Perunding Unit Amanah Islam
 8. Perunding Takaful
 
Struktur Program 

Hubungan Etnik

Keusahawanan

English for Communication

Bahasa Arab for Non Muslim

Tilawah Al-Quran

Sistem Kewangan Islam

Aqidah  

Pengajian Usul Fiqh

Perakaunan Kewangan

Bahasa Arab Asas

Academic Writing

Ekonomi

Fiqh Ibadah

Analisis Kuantitatif Perniagaan

Wakaf

Etika dalam Islam

Keterlibatan Komuniti

Bahasa Arab Muamalat

Pengurusan Risiko dalam Perbankan

Prinsip & Amalan Institusi Perbankan Islam

Fiqh Muamalat

TITAS

Kaedah Penyelidikan & Statistik

Asas Ekonomi Islam

Pengunderaitan, Asas Aktuarial & Tuntutan dalam Takaful

Prinsip & Amalan Institusi Takaful

Pelaporan Transaksi Perbankan Islam

Pengurusan Kredit Perbankan

Retakaful

Kerangka Perundangan Perbankan Islam

Kaedah Fiqh

Pengurusan Modal & Kecairan Institusi Perbankan

Kerangka Pengawalseliaan Takaful

Pengurusan Harta Pusaka

Pengenalan kepada Perniagaan

E-dagang dari Perspektif Islam

Prinsip Kewangan

Pasaran Modal Islam

Analisa Pelaburan dan Pengurusan Portfolio

Perakaunan untuk Industri Khusus

Perakaunan Pengurusan

Psikologi untuk Golongan Profesional

Sistem Maklumat Pengurusan

Latihan Industri

 

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Inovasi Perniagaan dan Teknologi 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/fipt
email Rasmi : infofipt@kuim.edu.my
+606-3878341
+606-3878476