Visi, Misi dan Objektif Fakulti

VISI

Menjadi pusat pengajian tinggi yang unggul dan cemerlang di dalam pengajian yang berteraskan Islam

 

MISI

Untuk menghasilkan tenaga profesional yang berkemahiran tinggi di dalam bidang inovasi perniagaan dan teknologi berwadahkan Islam.

 

OBJEKTIF

  1. Untuk menawarkan program akademik di dalam bidang perniagaan, perakaunan, teknologi dan perbankan Islam.

  2. Untuk menghasilkan graduan yang mampu menjadi tenaga kerja pintar negara.

  3. Untuk menjadi pusat pengembangan ilmu di dalam bidang inovasi perniagaan dan teknologi.

  4. Untuk menjana pendapatan menerusi penyelidikan, perundingan dan galakan perniagaan.

  5. Untuk terlibat secara berterusan di dalam pembelajaran sepanjang hayat.

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Inovasi Perniagaan dan Teknologi 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/fipt
email Rasmi : infofipt@kuim.edu.my
+606-3878341
+606-3878476