Diploma Kewangan

 

Diploma Kewangan

Kod Pengiktirafan : (R2/343/4/0107) 01/24 (A 9468)
Tempoh Pengajian : 2 tahun (6 Semester)
Kemasukan : Jun / Disember
Mod Pengajian : Sepenuh Masa
Yuran Pendaftaran : RM 550.00
Yuran Pengajian : RM 14,050.00 *Tidak Termasuk Asrama
Yuran Pengajian (Antarabangsa) : RM 18,840.00 *Tidak Termasuk Asrama
Yuran Asrama : Yuran Asrama Bermula Dari RM 1,080 - RM 2,100 per semester (Bergantung Pada Kategori Bilik)

                                                   

Syarat Kemasukan :
  1. LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kepujian (kredit) termasuk matapelajaran Matematik DAN lulus Bahasa Inggeris;
  2. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia.


Prospek Kerjaya:
  1. Penolong Pegawai Bank
  2. Penolong Pegawai Kewangan
  3. Penolong Pegawai Pelaburan
  4. Remisier

 

Struktur Program 

Bahasa Arab 1 / Bahasa Arab Intensif

English Language Proficiency 1

Pengajian  Malaysia 2

Inovasi Pengurusan

Perakaunan Kewangan I

Matematik Perniagaan

Tilawah Al-Quran 1

Bahasa Arab 2

English Language Proficiency 2

Statistik Perniagaan

Apresiasi Teknologi Maklumat

Prinsip Pemasaran

Perakaunan Kewangan II

Komunikasi Perniagaan I

Fiqh Ibadah

Prinsip Ekonomi

Undang – Undang Perniagaan

Asas Pengurusan Kewangan

Analisa Penyata Kewangan

Keterlibatan Komuniti

Komunikasi Perniagaan II

Aqidah & Akhlak

Perakaunan Kos 1

Keusahawanan

Prinsip Pengurusan

Pengurusan Kredit

Transaksi Islam

Ekonomi Islam

Institusi  Dan Pasaran Wang

Asas  Kewangan  Antarabangsa

Pengantar Insurans

Pelaburan

Perbankan Islam

Kewangan  Peribadi

Bahasa Mandrin / Etika Dan  Moral

Perkhidmatan  Kewangan  Khas

Aplikasi  Kewangan  Dengan  Excel

Kursus Pensijilan Harta Pusaka

Kursus Pensijilan  Saham  Amanah

Kursus Pensijilan Agen Insurans Dan Takaful

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Inovasi Perniagaan dan Teknologi 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/fipt
email Rasmi : infofipt@kuim.edu.my
+606-3878341
+606-3878476