Sarjana Muda Perbankan Islam & Takaful (Kepujian)

Sarjana Muda Perbankan Islam & Takaful (Kepujian)

Kod Pengiktirafan : (N/343/6/0253) 03/23 (MQA/PA 5168)
Tempoh Pengajian : 3 tahun (9 Semester)
Kemasukan : Jun / Disember
Mod Pengajian : Sepenuh Masa
Yuran Pendaftaran : RM 570.00
Yuran Pengajian : RM 34,935.00 *Tidak Termasuk Asrama
Yuran Pengajian (Antarabangsa) : RM 46,460.00 *Tidak Termasuk Asrama
Yuran Asrama : Yuran Asrama Bermula Dari RM 1,080 - RM 2,100 per semester (Bergantung Pada Kategori Bilik)
Sijil Profesional : Bakal graduan akan dianugerahkan Sijil Profesional Associate Qualification in Islamic Finance (AQIF) dan Intermediate Qualification in Islamic Finance  (IQIF) dari pihak industri iaitu IBFIM.

 

Syarat Kemasukan :
 1. Matrikulasi atau Asasi yang diiktiraf dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.0 daripada 4.0; atau
 2. Lulus   Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia  (STPM)  atau  setara  dengan  minimum  gred C  (NGMP 2.0  daripada  4.0) dalam DUA mata pelajaran; atau
 3. Lulus Sijil Tinggi Agama Islam (STAM) dengan sekurang-kurangnya pangkat Jayyid; atau
 4. Mana-mana Diploma lain dengan PNGK sekurang-kurangnya 2.5 daripada 4.0; atau 
 5. Diploma dalam Muamalat Kewangan Islam (MKI) atau setara dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.5 daripada 4.0; 
  (Bagi calon yang memperoleh PNGK kurang daripada 2.5 tetapi  melebihi 2.0 boleh diterima masuk tetapi tertakluk kepada proses penilaian dalaman); dan
 6. LULUS mata pelajaran Matematik di peringkat SPM bagi semua kelayakan di atas.
Prospek Kerjaya:
 1. Pegawai Bank
 2. Perancang Kewangan
 3. Pegawai Baitulmal
 4. Pegawai Zakat
 5. Pegawai Kewangan
 6. Broker Saham Patuh Shariah
 7. Perunding Unit Amanah Islam
 
Struktur Program 

Hubungan Etnik

Keusahawanan

English for Communication 1

Bahasa Arab Intensif (Non Muslim)

Tilawah Al-Quran

Sistem Maklumat Pengurusan

Aqidah  

Pengenalan Kepada Usul Fiqh

Pengenalan kepada Perniagaan

Perakaunan Kewangan

Bahasa Arab Asas

Academic Writing

Psikologi untuk Golongan Profesional

Fiqh Ibadah

Prinsip Kewangan

Fiqh Muamalat

Sistem Kewangan Islam

Elektif 1

TITAS

Keterlibatan Komuniti

Bahasa Arab Lanjutan (Muslim)

Ekonomi

Analisis Kuantitatif Perniagaan

Kaedah Fiqh

Elektif 2

Pengurusan Risiko Institusi Kewangan Islam

Prinsip & Amalan Institusi Perbankan Islam

Psikologi dari Perspektif Islam

Perakaunan Pengurusan

Pengurusan Kredit Perbankan

Asas Ekonomi Islam

Pengunderaitan, Asas Aktuarial & Tuntutan dalam Takaful

Prinsip & Amalan Institusi Takaful

Retakaful

Subjek Umum

Kaedah Penyelidikan & Statistik

Pelaporan Transaksi Kewangan Islam

Kerangka Perundangan Perbankan Islam

Elektif 3

Elektif 4

Pengurusan Modal & Kecairan Institusi Perbankan Islam & Takaful

Kerangka Pengawalseliaan Takaful

Etika dalam Islam

Latihan Industri

Pengurusan Harta Pusaka

Pasaran Modal Islam

Waqaf

Seminar Perniagaan di Malaysia

Analisa Pelaburan dan Pengurusan Portfolio

* SENARAI SUBJEK ELEKTIF
      1. Pengurusan Harta Pusaka
      2. Pasaran Modal Islam 
      3. Waqaf 
      4. Seminar Perniagaan di Malaysia
      5. Analisa Pelaburan dan Pengurusan Portfolio

Catatan:
Pelajar perlu mengambil 4 subjek elektif dengan minimum 12 jam kredit yang berpandukan Pekeliling MQA Bil 2/2012 
(Penggunaan Standard Bidang Muamalat dan Kewangan Islam)

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Inovasi Perniagaan dan Teknologi 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/fipt
email Rasmi : infofipt@kuim.edu.my
+606-3878341
+606-3878476