Diploma Kewangan Syariah (DKS)

Kod Pengiktirafan                        : (R2/343/4/0068) 05/23 (A 8771)
Tempoh Pengajian                       : 3 Tahun (6 Semester)
Kemasukan                                  : Mei / Jun / Julai / Disember
Mod Pengajian                             : Sepenuh Masa
Yuran Pendaftaran                       : RM 550.00 (Tempatan)
Yuran Pengajian                           : RM 14,050.00 (Tempatan) *Tidak Termasuk Asrama
Yuran Asrama                               : Yuran Asrama Bermula Dari RM 1080/Semester - RM 2100/Semester Bergantung 
                                                        Pada Kategori Bilik (Tempatan)

Syarat Kemasukan :  
 1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kepujian (kredit) 
  dan Lulus Matematik atau;
 2. Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM / Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) atau 
  kelayakan yang setara ; atau 
 3. Sijil dalam bidang Muamalat dan Kewangan Islam (MKI) yang di iktiraf atau kelayakan yang setara;
 4. Lulus mana-mana sijil akademik yang diiktiraf oleh MQA atau;
 5. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia;

 
Prospek Kerjaya :
 1. Penolong Pegawai Bank
 2. Penolong Perunding Kewangan Islam Dan Unit Amanah Islam
 3. Penolong Perunding Muamalat (Wasiat, Zakat, Ar- Rahn)
 4. Usahawan Insuran Dan Takaful
 5. Penolong Pegawai Pengurusan Risiko
 6. Perancang Kewangan Islam
 7. Penolong Pegawai Pematuhan Syariah (Syariah Compliance)
 Struktur Program
Semester 1 Semester 3 Semester 5 Mata Pelajaran Elektif
 1. Pengajian Malaysia
 2. Pengajian Islam
 3. Kemahiran Bahasa Inggeris 1
 4. Bahasa Arab 1 / Intensive
 5. Tilawah Al-Quran 1
 6. Fiqh Ibadah
 7. Pangkalan Ekonomi
 1. Aqidah Dan Akhlak
 2. Kurikulum
 3. Fiqh Muamalat
 4. Pengenalan Ekonomi Islam
 5. Pengenalan Usul Fiqh
 6. Pengenalan Kewangan Islam
 1. Kaedah Penyelidikan
 2. Perbandingan Pasaran Kewangan
 3. Resurfacing
 4. Prinsip Pemasaran
 5. Takaful dan Insurans
 1. Undang-undang Perniagaan
 2. Undang-undang Pentadbiran Orang Islam
 3. Keusahawanan

 

Semester 2 Semester 4 Semester 6
 1. Bahasa Arab 2
 2. Kemahiran Bahasa Inggeris 2
 3. Prinsip Kewangan
 4. Pengenalan Teknologi Maklumat
 5. Pengenalan Syariah
 6. Pengenalan Muamalat
 1. Matematik Perniagaan
 2. Pengurusan Perbankan
 3. Pengurusan Perakaunan
 4. Prinsip Pengurusan Islam
 5. Usul Fiqh
 1. Perakaunan Kewangan
 2. Perenggan undang-undang Muamalat
 3. Qawaid Fiqhiyyah
 4. Latihan Amali
 5. Elektif

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Keilmuan Islam 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/fki
email Rasmi : infofki@kuim.edu.my
+606-3878585
+606-3878391