Diploma Pengajian Islam dengan Pengurusan Sumber Manusia (DPSM)

Kod Pengiktirafan                        : R/221/4/0078 12/23 (A 9316)
Tempoh Pengajian                       : 3 Tahun (6 Semester)
Kemasukan                                  : Mei / Jun / Julai / Disember
Mod Pengajian                             : Sepenuh Masa
Yuran Pendaftaran                       : RM 550.00 (Tempatan)
Yuran Pengajian                           : RM 14,050.00 (Tempatan) *Tidak Termasuk Asrama
Yuran Asrama                               : Yuran Asrama Bermula Dari RM 1080/Semester - RM 2100/Semester Bergantung 
                                                        Pada Kategori Bilik (Tempatan)

Syarat Kemasukan :  
 1. Lulus sijil pelajaran malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kepujian (kredit) dan LULUS satu mata pelajaran Bahasa Arab atau satu mata pelajaran Pengajian Islam atau;
 2. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia;
Prospek Kerjaya :
 1. Pembantu Sumber Manusia
 2. Pakar Sumber Manusia Bukan Profesional
 3. Perunding Hr
 4. Profesional Manusia Antarabangsa
 5. Perunding Sumber Pendidikan Pekerja
 6. Pengurus Latihan & Pembangunan
 7. Usahawan Hr
 8. Perekrut Eksekutif
 9. Pakar It Sumber Manusia
Struktur Program
Semester 1 Semester 3 Semester 5  Subjek Elektif
 1. Pengajian Malaysia
 2. Pengajian Islam
 3. Kemahiran Bahasa Inggeris 1
 4. Bahasa Arab 1
 5. Tilawah Al-Quran 1
 6. Ulum Al-Quran and Ulum Al-Hadith
 7. Fiqh Muamalat
 1. Aqidah Dan Akhlak
 2. Kokurikulum
 3. Bahasa Arab 3
 4. Bahasa Inggeris Untuk Tujuan Khusus 1
 5. Tafsir
 6. Dakwah Psikologi
 7. Komunikasi Islam
 1. Akhlak dalam Pembangunan Sumber Manusia
 2. Kaedah Penyelidikan
 3. Kepimpinan dan Kemahiran dalam Leading
 4. Pengurusan Sumber Manusia
 5. Electif

 1. Perbandingan Agama
 2. Pengetahuan dalam Pidato dan Debat
 3. Islam dan Ideologi Semasa
 4. Pengenalan kepada Politik Islam
 5. Pengenalan Bimbingan dan Kaunseling
 6. Prinsip Pengurusan

Semester 2 Semester 4 Semester 6
 1. Bahasa Arab 2
 2. Kemahiran Bahasa Inggeris 2
 3. Pengenalan Teknologi Maklumat
 4. Fiqh Jinayat
 5. Fiqh Ibadat
 6. Usul & Kaedah Fiqh
 7. Metodologi Dakwah
 1. Bahasa Arab 4
 2. Bahasa Inggeris Untuk Tujuan Khusus 2
 3. Hadith
 4. Sosiologi Islam
 5. Perakaunan kewangan
 6. Pengurusan Dakwah

 1. Latihan Amali
 2. Latihan dan Pembangunan
 3. Prinsip Pembelajaran Dewasa
 4. Pengenalan Kelakuan Organisasi
 5. Electif


 

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Keilmuan Islam 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/fki
email Rasmi : infofki@kuim.edu.my
+606-3878585
+606-3878391