Ijazah Sarjana Muda Ekopelancongan Dan Rekreasi (Kepujian)

Ijazah Sarjana Muda Ekopelancongan Dan Rekreasi (Kepujian)

Kod Pengiktirafan : (N/812/6/0175) 03/23 (MQA/PA 5129)
Tempoh Pengajian  : 3 1/2 tahun (7 Semester)
Kemasukan  : Jun / Disember
Mod Pengajian    : Sepenuh Masa

 

Syarat Kemasukan :

 1. Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dengan gred CGPA sekurang – kurangnya 2.00 dalam mana-mana subjek atau;
 2. Diploma dari mana – mana bidang yang berkaitan dengan gred CGPA sekurang – kurangnya 2.00 atau;
 3. Pelajar dari lepasan Matrikulasi dengan gred CGPA 2.0 atau
 4. yang setaraf dengannya.Syarat kemasukan pelajar antarabangsa ke KUIM adalah seperti berikut:
 1. Peringkat Diploma : Ordinary level (O Level)/ Secondary School/ Sekolah Menengah Atas (SMA).
 2. Peringkat Ijazah : Advance level (A Level)/ Upper/ Higher Secondary School/Diploma/ Sekolah Menengah Atas (SMA).
 3. Peringkat Sarjana : Ijazah Sarjana Muda
 4. Syarat keperluan bahasa Inggeris: pelajar perlu lulus dalam ujian bahasa Inggeris samaada IELTS/ TOELFL/ MUET/ CAE/CPE. 
1. Program Ijazah Sarjana Muda dan ke atas
 1. IELTS 5.0/ CEFR B1 atau
 2. TOEFL PBT (410-413) atau
 3. TOEFL IBT (34) atau
 4. CAE (160)(Cambrige English: Advance)/ CEFR B2 atau
 5. CPE (180) (Cambrige English:Proficiency) / CEFR C1 atau
 6. PTE (Pearson Test of English) (36) atau 
 7. MUET (Malaysia UniversityEnglish Test) (Band 3).
2. Program Diploma
 1. IELTS 4.0/ CEFR A2 atau
 2. TOEFL PBT (397) atau
 3. TOEFL IBT (30-31) atau
 4. CAE (160) (Cambrige English: Advance) / CEFR B2 atau
 5. CPE (180) (Cambrige English: Proficiency) / CEFR C1 atau
 6. PTE (Pearson Test of English) (30) atau
 7. MUET (Malaysia Universiti English Test) (Band 2).

Prospek Kerjaya:

 1. Usahawan ekopelancongan
 2. Pemandu pelancong eko-pelancongan
 3. Pegawai rekreasi eko-pelancongan
 4. Penasihat pembangunan eko-pelancongan
 5. Koordinator eko-pelancongan
 6. Eksekutif promosi eko-pelancongan

 

Program Structure
Semester 1

Hubungan Etnik @ Bahasa Melayu 2 (Foreigner) (MPU 1)

Titas @ Pengajian Malaysia 3 (Foreigner) (MPU 1)

Bahasa Arab untuk Non-Muslim

Tilawah Al-Quran

English for Communication

Pengenalan Kepada Ekopelancongan

Geografi Pelancongan

Prinsip Ekonomi

Semester 2

Bahasa Arab Asas (Muslim dan Non-Muslim)

Academic Writing

Pilihan subjek (MPU 3) dari fakulti luar

Prinsip Perakaunan Hospitaliti

Pengurusan Pemuliharaan Ekopelancongan

Pengurusan Libur

Interpretasi Alam Sekitar

Semester 3

Bahasa Arab Lanjutan (Muslim)

Psikologi untuk golongan profesional

Keterlibatan Komuniti (MPU 4)

Fiqh Ibadah

Prinsip Kewangan

Khidmat Pelanggan

Keusahawanan

Semester 4

Psikologi Dari Perspektif Islam

Pembangunan Dan Perancangan Pelancongan

Pemasaran Untuk Industri Pelancongan

Pengurusan Tempat Tarikan

Kepimpinan Dan Pemikiran Kreatif (MPU 2)

Pembangunan Produk Pelancongan

 Semester 5

Pengurusan Acara

Pelancongan Budaya Dan Warisan

Kaedah Penyelidikan Untuk Kajian Hospitaliti

Pelancongan Rekreasi

Perancangan Fasiliti, Rekabentuk & Pembangunan

Pengurusan Pengembaraan & Pelancongan

 Semester 6

Penyediaan Kertas Cadangan

Pengurusan Strategik Dalam Industri Pelancongan

Pengurusan Sumber Manusia Dalam Industri Pelancongan

Aspek Undang-Undang Dalam Hospitaliti

Pengurusan Pelancongan Lestari

Pengurusan Fasiliti Rekreasi

Semester 7

Latihan Industri

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Pengurusan Hospitaliti 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/fph2019
email Rasmi : infofph@kuim.edu.my
+606-3878471
+606-3878390