Staf Akademik & Kepakaran

  KLUSTER KOMUNIKASI KEPAKARAN
   

NORLI YUSUF

Berkelulusan
Sarjana Komunikasi Pengurusan, UKM

Tel: +06 - 3876109
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Komunikasi Organisasi
Pengurusan Komunikasi
Kewartawanan majalah & Media Cetak

Google Scholar

FAZURAH MUSTAFFA


Berkelulusan
Ijazah Sarjana Sains Komunikasi Korporat, UPM

Tel: +06 - 3877884
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

  Perhubungan Awam
Komunikasi Korporat
Komunikasi Interpersonal
Pengucapan Awam

Google Scholar

 

 

MUHAMMAD FADZIL AHMAD SHUKOR

Berkelulusan
Sarjana Komunikasi Pengurusan, UKM

Tel: +06 - 3876964
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Penyiaran
Pengucapan Awam
Pengacaraan TV, Radio & Majlis 

Google Scholar

 

TUN MASTURA WAN LOKMAN

Berkelulusan
Ijazah Sarjana Komunikasi Massa, UiTM

Tel: +06 - 3876921
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Komunikasi (Pemasaran, Pengiklanan, Penyiaran & Pengucapan Awam) 

Google Scholar

 

KLUSTER PSIKOLOGI

KEPAKARAN


DR. SUHAYA DERAMAN

Berkelulusan
PhD Pengajian Dakwah & Kepimpinan, UKM

Tel: +06 - 3876109
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Kaunseling Perspektif Islam
Perkahwinan & Keluarga
Personaliti

Google Scholar

 

NORAINI ABDOL RAOP

Berkelulusan
Ijazah Sarjana Sastera (Psikologi Industri & Organisasi), UKM

Tel: +06 - 3876453
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Psikologi Industri & Organisasi
Psikologi Positif

Google Scholar

 

FAUDZIAH YUSOF


Berkelulusan
Ijazah Sarjana Sastera (Psikologi Industri & Organisasi), UKM

Tel: +06 - 3877032
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Psikologi Industri & Organisasi
Psikologi Dewasa & Orang Tua

Google Scholar

SITI MARHAMAH KAMARUL ARIFAIN

Berkelulusan
Sarjana Sains Sosial & Kemanusiaan (Psikologi Perkembangan), UKM

Tel: +06 - 3877032
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Remaja Berisiko, Belia & Seksualiti

Google Scholar

 

SYAZWANA AZIZ

Berkelulusan
Ijazah Sarjana Sains Sosial Psikologi Kaunseling, UKM

Tel: +06 - 3876453
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 Psikologi Kaunseling

Google Scholar

 

SUZYLIANA MAMAT


Berkelulusan
Ijazah Sarjana Psikologi Kaunseling, UKM

Tel: +06 - 3876098
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 Kaunseling

Google Scholar

 

NORHASIMA ABDULLAH

Berkelulusan
Ijazah Sarjana Psikologi Kaunseling, UKM

Tel: +06 - 3876964
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Komunikasi Kaunseling
Motivasi Emosi
Etika dalam Kaunseling

Google Scholar

SITI NAZURULAINA HJ. ARIPIN


Berkelulusan
Ijazah Sarjana Pendidikan, OUM

Tel: +06 - 3876109
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Psikologi Perkembangan

Google Scholar

 

DR. SITI AISHAH YAHYA

Berkelulusan
Ijazah Sarjana Kaunseling, UKM

Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D)      Pengajian Dakwah & Kepimpinan, UKM

Tel: +06 - 3878278
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Psikologi & Kaunseling Islam
Psikologi Dakwah
Psikologi Remaja Islam

Google Scholar

   

ATINI ALIAS


Berkelulusan
Ijazah Sarjana Pendidikan (Bimbingan & Kaunseling), UKM

Tel: +06 - 3878278
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 Kaunseling (Silang Budaya)

Google Scholar

SITI HAZIQAH SHABAN

Berkelulusan
Ijazah Sarjana Psikologi Pendidikan, UKM

Tel: +06 - 3876038
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Psikologi Pendidikan & Kaunseling

Google Scholar

  KLUSTER SEJARAH DAN KEMASYARAKATAN KEPAKARAN
 

 

DR. MOHD AFENDI DAUD

Berkelulusan
PhD Sejarah Malaysia, UM

Tel: +06 - 3878562
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Sejarah Malaysia

Google Scholar

NURLIANA SUHAINI

Berkelulusan
Ijazah Sarjana Sastera (Sejarah), UKM

Tel: +06 - 3877032
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sejarah Malaysia  

Google Scholar

 

ABD. AZIZ A'ZMI

Berkelulusan
Ijazah Sarjana Sains Sosial (Sains Politik), UKM

Tel: +06 - 3878370
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pengajian Malaysia & Kenegaraan
Demokrasi & Pilihan Raya
Pentadbiran Awam 

Google Scholar

AIMI KHAIRUNNISA ABDUL KARIM

Berkelulusan
Ijazah Sarjana Pendidikan (Sosiologi), UKM

Tel: +06 - 3876921
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sosiologi (Pendidikan Sekolah dan Masyarakat, Hubungan Etnik dan Kesepaduan Sosial)

Google Scholar


FARRAH WAHIDA MUSTAFAR

Berkelulusan
Ijazah Sarjana Falsafah (Antropologi & Sosiologi), UKM

Tel: +06 - 3876453
Emel: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Sosiologi (Perkahwinan & Keluarga, Pembangunan Komuniti dan Masyarakat Ideologi)

Google Scholar

 

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Pautan Pantas

Hubungi Kami

 Fakulti Sains Sosial 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/fss
email Rasmi : fss@kuim.edu.my
+606-3877467
+606-3878411