DIPLOMA PERUNDANGAN SYARIAH

Diploma Perundangan Syariah

Kod Pengiktirafan                        : R2/381/4/0007) 12/23 (A 9314)
Tempoh Pengajian                       : 3 tahun (6 Semester )
Kemasukan                                  : Mei / Jun / Julai / Disember
Mod Pengajian                             : Sepenuh MasaSyarat Kemasukan :
 1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan sekurang-kurangnya kredit dalam mana-mana tiga (3) mata pelajaran  atau kelulusan yang setaraf dengannya; ATAU
 2. Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dengan sekurang-kurangnya gred C (NGMP 2.0) dalam mana-mana matapelajaran; atau kelulusan yang setaraf dengannya; ATAU
 3. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan gred minimum "Maqbul" (Lulus); ATAU
 4. Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan, dan lulus SPM dengan sekurang-kurangnya satu (1) kredit dalam mana-mana matapelajaran; ATAU
 5. Mana-mana kelayakan yang setaraf dengan Sijil (Tahap 3, KKM)
Prospek Kerjaya:

Sektor Kerajaan 

 1. Penolong Pegawai Syariah
 2. Pembantu Undang-Undang di Jabatan Guaman Syariah 
 3. Penolong Pegawai Agama Majlis Agama Islam 
 4. Penolong Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam 
 5. Penolong Pegawai Tadbir
 6. Penolong Pendaftar Mahkamah Syariah 
 7. Penolong Pegawai Undang-Undang/Pegawai Pendakwa, Majlis Perbandaran Tempatan
 8. Guru 

Sektor Swasta 

 1. Pembantu Penasihat Syariah di syarikat Industri Tempatan,Antarabangsa dan Multinasional.
 2. Pembantu Undang-Undang, Firma Guaman Sivil dan Syariah 
 3. Penolong Pegawai Undang-Undang Amanah Raya 
 4. Guru 

 

Peluang Lanjutan Pengajian: 

 1. KUIM (KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA)
 2. KUIS (KOLEJ UNIVERSITI ISLAM SELANGOR)
 3. UniSZA (UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN)
 4. UiTM (UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA)
 5. UKM (UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA)
 6. UiAM (UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA)
 7. UPSI (UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS)
 
Struktur Program 
Semester 1 Semester 3 Semester 5 Subjek Elektif
 1. Pengajian Malaysia 2/ Bahasa Malaysia Komunikasi 1
 2. Fiqh Ibadah 
 3. English for Practical Use
 4. Bahasa Arab 1 / Intensif
 5. Tilawah Al-Quran 
 6. Pengantar Syariah
 7. Pengantar kepada Sistem Perundangan Syariah 
 8. Pentadbiran Undang-Undang Islam Di Malaysia.
 1. Bahasa Arab Perundangan 
 2. Kaedah Fiqh 
 3. Fiqh Muamalat 
 4. Fiqh Munakahat
 5. Undang-undang Kontrak 
 6. Elektif U3 
 1. Undang-Undang Keterangan di Mahkamah Syariah
 2. Fiqh Mirath
 3. Tatacara Mal Mahkamah Syariah
 4. Tatacara Jenayah Mahkamah Syariah
 5. Undang-Undang Tanah 
 6. Elektif 
 1. Bahasa Mandarin Asas
 2. Pengurusan Projek 
 3. Customer Service 
 4. Undang-Undang Tort
Semester 2 Semester 4 Semester 6
 1. Apresiasi Teknologi Maklumat 
 2. Bahasa Arab 2
 3. English for Specific Purpose
 4. Aqidah dan Akhlak
 5. Usul Fiqh 
 6. Undang-Undang Perlembagaan
 7. Keterlibatan Komuniti 
 1. Undang-Undang Pentadbiran Harta Orang Islam 
 2. Fiqh Jinayah
 3. Undang-Undang Keluarga Islam 
 4. Fiqh Qada'
 5. Undang-Undang Perbankan Islam dan Takaful 
 6. Undang-Undang Jenayah
 1. Latihan Industri

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Pautan Pantas

Hubungi Kami

 Fakulti Undang-Undang, Governan 
    Dan Hubungan Antarabangsa
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/fug
email Rasmi : infofug@kuim.edu.my
+606-3879275
+606-3878411