DIPLOMA UNDANG-UNDANG

DIPLOMA UNDANG-UNDANG

Kod Pengiktirafan                               : N/380/4/0063 10/24 (MQA/PA10006)

Tempoh Pengajian                              : 3 tahun (6 Semester)
Kemasukan                                         : Mei / Jun / Julai / Disember
Mod Pengajian                                    : Sepenuh MasaSyarat Kemasukan :

1. Lulus SPM dengan sekurang-kurangnya kredit dalam mana-mana TIGA (3) mata pelajaran atau kelulusan yang setaraf dengannya; ATAU

2. Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam satu mata pelajaran atau kelulusan yang setaraf dengannya; ATAU

3. Lulus STAM dengan gred minimum Maqbul (lulus); ATAU

4. Lulus SKM Tahap 3 dalam bidang yang berkaitan dan lulus SPM dengan sekurang-kurangnya 1 kredit dalam mana-mana mata pelajaran; ATAU

Mana-mana kelayakan yang setaraf dengan Sijil (Tahap 3, KKM).

Prospek Kerjaya:

Sektor Kerajaan

  1. Pembantu Pegawai Undang-undang
  2. Pembantu Pegawai Undang-Undang di Jabatan Bantuan Guaman
  3. Penolong Pegawai Undang-Undang di Pihak Berkuasa Tempatan
  4. Penolong Pegawai Tadbir
  5. Penolong Penguatkuasa

Sektor Swasta

  1. Pembantu Undang-Undang di Firma Guaman
  2. Penolong Pegawai Eksekutif Sumber Manusia
  3. Penolong Pegawai Undang-undang di Syarikat-syarikat Tempatan, Antarabangsa atau Multinasional
Struktur Program 
Semester 1 Semester 3 Semester 5  

1. Pengajian Malaysia 2. Tilawah Al-Quran

3.Bahasa Arab 1 / Bahasa Arab Intensif
4. English For Practical Use
5. Pengenalan Sistem Undang-Undang Malaysia
6. Pengantar Syariah
7. Undang-Undang Pentadbiran Islam Di Malaysia

1. Kokurikulum
2. Akidah Dan Akhlak
3. English For Law
4. Undang-Undang Keluarga
5. Undang-Undang Komersil
6. Undang-Undang Tort
7. Undang-Undang Jenayah
1. Undang-Undang Pekerjaan
2. Undang-Undang Keterangan
3. Undang-Undang Acara Sivil
4. Undang-Undang Acara Jenayah
5. Undang-Undang Keterangan Mahkamah Syariah
Kursus Elektif Program :
i. Undang-Undang Pentadbiran Harta Orang Islam
ii. Sistem Kehakiman Islam
iii. Prosedur Di Mahkamah Syariah
 
Semester 2 Semester 4 Semester 6

1. Apresiasi Teknologi Maklumat

2. English for Specific Purpose
3. Undang-Undang Perlembagaan

4. Undang-Undang Kontrak

5.Penyelidikan Undang-Undang

6.Undang-Undang Keluarga Islam

1. Undang-Undang Ekuiti Dan Amanah
2. Undang-Undang Syarikat
3. Undang-Undang Perbankan Islam Dan Takaful
4. Undang-Undang Antarabangsa Awam
5. Undang-Undang Tanah

Kursus Elektif (U3)
i. Customer Services
ii. Pengurusan Projek
iii. Bahasa Mandarin Asas
iv. Pentadbiran Hal Ehwal Islam Di Malaysia
v. Basic Community Health Care
vi. Islam Dan Ideologi Semasa
vii. Asas Pengurusan Kewangan
viii. Human Resource Management In Hospitality
ix. Media Dan Masyarakat
x. Basic Health Care
xi. Internet Dan Penerbitan Web
xii. Asas Kepimpinan Dalam Organisasi
xiii. Keusahawanan
xiv. Etika Dan Moral

1.Latihan Amali

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Pautan Pantas

Hubungi Kami

 Fakulti Undang-Undang, Governan 
    Dan Hubungan Antarabangsa
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/fug
email Rasmi : infofug@kuim.edu.my
+606-3879275
+606-3878411