IJAZAH SARJANA MUDA PERUNDANGAN SYARIAH

Ijazah Sarjana Muda Perundangan Syariah


Kod Pengiktirafan                        : (N/381/6/0032) 08/23 (MQA/PA 9583)
Tempoh Pengajian                       : 4 tahun (8 Semester )
Kemasukan                                  : Mei / Jun / Julai / Disember
Mod Pengajian                             : Sepenuh Masa


Syarat Kemasukan :
 1. Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam 2 mata pelajaran termasuk   mata pelajaran Pengajian Islam DAN Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Arab peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) ; atau
 2. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid ; atau
 3. Lulus Diploma  (Tahap 4, KKM) dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 DAN kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Arab dan Pengajian Islam peringkat SPM ; atau
 4. Mana-mana kelayakan dalam Perundangan Syariah yang setara dengan Tahap 4, KKM dengan mendapat PNGK sekurang-kurangnya 2.5 daripada 4.0; atau 
 5. Lulus Matrikulasi / Foundation / Asasi dari mana-mana IPTA/ IPTS/ Institusi yang dibenarkan menawarkan program foundation dengan mendapat PNGK 2.0 DAN kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Arab dan Pengajian Islam peringkat SPM ; atau
 6. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
Prospek Kerjaya:

Pelajar-pelajar boleh membina kerjaya sebagai: 

Sektor kerajaan:
1.  Pegawai Syariah Pegawai Penguatkuasaan Undang-undang Syariah Pendaftar Mahkamah Syariah 
2.  Pembantu Pegawai Syariah
3.  Penasihat Undang-undang di Jabatan Kerajaan
4.  Pegawai Kehakiman dan Perundangan
5.  Pegawai Syariah di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
6.  Pegawai Syariah di Mahkamah Syariah Negeri
7.  Pegawai Syariah di Jabatan Kemajuan Islam
8.  Pegawai Syariah di Jabatan Peguam Negara
9.  Pegawai Syariah di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Pegawai Syariah di Pejabat 10.Penasihat Undang-undang Negeri Pegawai Syariah di Jabatan Bantuan Guaman
11.Pendakwa Syarie

Sektor Swasta

1. Penasihat atau Perunding Syariah
2. Eksekutif Sumber Manusia
3. Penasihat Syariah di Syarikat-syarikat Tempatan
4. Eksekutif Undang-undang
5. Pegawai Syariah di Institusi Perbankan dan Kewangan
6. Peguam Syarie

Struktur Program 
Semester 1 Semester 3 Semester 5 Semester 7
 1. Tamadun Islam
 2. Tamadun Asia (Titas)
 3. Tilawah Al-Quran
 4. Bahasa Arab Asas
 5. English For Communication 
 6. Fiqh Ibadah
 7. Usul Fiqh 1
 8. Sistem Perundangan Malaysia
 9. Undang-Undang Perlembagaan.
 1. Bahasa Arab Lanjutan
 2. Ko-Kurikulum
 3. Psikologi Dari Perspektif Islam
 4. Kajian Teks Syariah
 5. Fiqh Muamalat
 6. Fiqh Munakahat
 7. Undang-Undang Keluarga di Malaysia (Bukan Islam).
 1. Undang – Undang Keluarga Islam
 2. Undang – Undang Pentadbiran Harta Orang Islam
 3. Undang-Undang Jenayah Islam Di Malaysia
 4. Ekuiti Dan Amanah
 5. Undang-Undang Tanah
 6. Undang-Undang Keterangan
 7. Prosedur Sivil. 
 1. Tatacara Mal Di Mahkamah Syariah
 2. Tatacara Jenayah Di Mahkamah Syariah
 3. Mock Trial di Mahkamah Syariah
 4. Latihan Ilmiah, Penyelesaian Pertikaian Alternatif
 5. Undang-Undang Perusahaan
 6. Undang-Undang Perniagaan.
Semester 2 Semester 4 Semester 6 Semester 8
 1. Hubungan Etnik
 2. Academic Writing 
 3. Usul Fiqh 2
 4. Ayat Dan Hadis Ahkam
 5. Maqasid Syariah
 6. Pentadbiran Undang-Undang Islam Di Malaysia
 7. Undang-Undang Kontrak.
 1. Psikologi Untuk Golongan Profesional
 2. Fiqh Mirath
 3. Fiqh Qada’
 4. Fiqh Jinayat
 5. English For Law
 6. Undang – Undang Tort
 7. Undang – Undang Jenayah.
 1. Kewangan Islam
 2. Qawaid Fiqhiyyah
 3. Undang – Undang Keterangan Di Mahkamah Syariah
 4. Kemahiran Syariah dan Kesedaran Sosial
 5. Sistem Guaman Dan Kehakiman Syarie
 6. Kaedah Penyelidikan Undang-Undang
 7. Aqidah Dan Isu Semasa
 8. Seminar Perniagaan Di Malaysia
 9. Culture And Heritage Tourism
 10. Perkembangan Kerjaya.
 1. Latihan Industri

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Pautan Pantas

Hubungi Kami

 Fakulti Undang-Undang, Governan 
    Dan Hubungan Antarabangsa
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/fug
email Rasmi : infofug@kuim.edu.my
+606-3879275
+606-3878411