DIPLOMA PERUNDANGAN SYARIAH

Diploma Perundangan Syariah

Kod Pengiktirafan                        : R2/381/4/0007) 12/23 (A 9314)
Tempoh Pengajian                       : 3 tahun (6 Semester )
Kemasukan                                  : Mei / Jun / Julai / Disember
Mod Pengajian                             : Sepenuh MasaSyarat Kemasukan :
 1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan sekurang-kurangnya kredit dalam mana-mana tiga (3) mata pelajaran  atau kelulusan yang setaraf dengannya; ATAU
 2. Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dengan sekurang-kurangnya gred C (NGMP 2.0) dalam mana-mana matapelajaran; atau kelulusan yang setaraf dengannya; ATAU
 3. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan gred minimum "Maqbul" (Lulus); ATAU
 4. Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan, dan lulus SPM dengan sekurang-kurangnya satu (1) kredit dalam mana-mana matapelajaran; ATAU
 5. Mana-mana kelayakan yang setaraf dengan Sijil (Tahap 3, KKM)
Prospek Kerjaya:

Sektor Kerajaan 

 1. Penolong Pegawai Syariah
 2. Pembantu Undang-Undang di Jabatan Guaman Syariah 
 3. Penolong Pegawai Agama Majlis Agama Islam 
 4. Penolong Penguatkuasaan Jabatan Agama Islam 
 5. Penolong Pegawai Tadbir
 6. Penolong Pendaftar Mahkamah Syariah 
 7. Penolong Pegawai Undang-Undang/Pegawai Pendakwa, Majlis Perbandaran Tempatan
 8. Guru 

Sektor Swasta 

 1. Pembantu Penasihat Syariah di syarikat Industri Tempatan,Antarabangsa dan Multinasional.
 2. Pembantu Undang-Undang, Firma Guaman Sivil dan Syariah 
 3. Penolong Pegawai Undang-Undang Amanah Raya 
 4. Guru 

 

Peluang Lanjutan Pengajian: 

 1. KUIM (KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA)
 2. KUIS (KOLEJ UNIVERSITI ISLAM SELANGOR)
 3. UniSZA (UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN)
 4. UiTM (UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA)
 5. UKM (UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA)
 6. UiAM (UNIVERSITI ISLAM ANTARABANGSA MALAYSIA)
 7. UPSI (UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS)
 
Struktur Program 
Semester 1 Semester 3 Semester 5 Subjek Elektif
 1. Pengajian Malaysia 2/ Bahasa Malaysia Komunikasi 1
 2. Fiqh Ibadah 
 3. English for Practical Use
 4. Bahasa Arab 1 / Intensif
 5. Tilawah Al-Quran 
 6. Pengantar Syariah
 7. Pengantar kepada Sistem Perundangan Syariah 
 8. Pentadbiran Undang-Undang Islam Di Malaysia.
 1. Bahasa Arab Perundangan 
 2. Kaedah Fiqh 
 3. Fiqh Muamalat 
 4. Fiqh Munakahat
 5. Undang-undang Kontrak 
 6. Elektif U3 
 1. Undang-Undang Keterangan di Mahkamah Syariah
 2. Fiqh Mirath
 3. Tatacara Mal Mahkamah Syariah
 4. Tatacara Jenayah Mahkamah Syariah
 5. Undang-Undang Tanah 
 6. Elektif 
 1. Bahasa Mandarin Asas
 2. Pengurusan Projek 
 3. Customer Service 
 4. Undang-Undang Tort
Semester 2 Semester 4 Semester 6
 1. Apresiasi Teknologi Maklumat 
 2. Bahasa Arab 2
 3. English for Specific Purpose
 4. Aqidah dan Akhlak
 5. Usul Fiqh 
 6. Undang-Undang Perlembagaan
 7. Keterlibatan Komuniti 
 1. Undang-Undang Pentadbiran Harta Orang Islam 
 2. Fiqh Jinayah
 3. Undang-Undang Keluarga Islam 
 4. Fiqh Qada'
 5. Undang-Undang Perbankan Islam dan Takaful 
 6. Undang-Undang Jenayah
 1. Latihan Industri

DIPLOMA UNDANG-UNDANG

DIPLOMA UNDANG-UNDANG

Kod Pengiktirafan                               : N/380/4/0063 10/24 (MQA/PA10006)

Tempoh Pengajian                              : 3 tahun (6 Semester)
Kemasukan                                         : Mei / Jun / Julai / Disember
Mod Pengajian                                    : Sepenuh MasaSyarat Kemasukan :

1. Lulus SPM dengan sekurang-kurangnya kredit dalam mana-mana TIGA (3) mata pelajaran atau kelulusan yang setaraf dengannya; ATAU

2. Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam satu mata pelajaran atau kelulusan yang setaraf dengannya; ATAU

3. Lulus STAM dengan gred minimum Maqbul (lulus); ATAU

4. Lulus SKM Tahap 3 dalam bidang yang berkaitan dan lulus SPM dengan sekurang-kurangnya 1 kredit dalam mana-mana mata pelajaran; ATAU

Mana-mana kelayakan yang setaraf dengan Sijil (Tahap 3, KKM).

Prospek Kerjaya:

Sektor Kerajaan

 1. Pembantu Pegawai Undang-undang
 2. Pembantu Pegawai Undang-Undang di Jabatan Bantuan Guaman
 3. Penolong Pegawai Undang-Undang di Pihak Berkuasa Tempatan
 4. Penolong Pegawai Tadbir
 5. Penolong Penguatkuasa

Sektor Swasta

 1. Pembantu Undang-Undang di Firma Guaman
 2. Penolong Pegawai Eksekutif Sumber Manusia
 3. Penolong Pegawai Undang-undang di Syarikat-syarikat Tempatan, Antarabangsa atau Multinasional
Struktur Program 
Semester 1 Semester 3 Semester 5  

1. Pengajian Malaysia 2. Tilawah Al-Quran

3.Bahasa Arab 1 / Bahasa Arab Intensif
4. English For Practical Use
5. Pengenalan Sistem Undang-Undang Malaysia
6. Pengantar Syariah
7. Undang-Undang Pentadbiran Islam Di Malaysia

1. Kokurikulum
2. Akidah Dan Akhlak
3. English For Law
4. Undang-Undang Keluarga
5. Undang-Undang Komersil
6. Undang-Undang Tort
7. Undang-Undang Jenayah
1. Undang-Undang Pekerjaan
2. Undang-Undang Keterangan
3. Undang-Undang Acara Sivil
4. Undang-Undang Acara Jenayah
5. Undang-Undang Keterangan Mahkamah Syariah
Kursus Elektif Program :
i. Undang-Undang Pentadbiran Harta Orang Islam
ii. Sistem Kehakiman Islam
iii. Prosedur Di Mahkamah Syariah
 
Semester 2 Semester 4 Semester 6

1. Apresiasi Teknologi Maklumat

2. English for Specific Purpose
3. Undang-Undang Perlembagaan

4. Undang-Undang Kontrak

5.Penyelidikan Undang-Undang

6.Undang-Undang Keluarga Islam

1. Undang-Undang Ekuiti Dan Amanah
2. Undang-Undang Syarikat
3. Undang-Undang Perbankan Islam Dan Takaful
4. Undang-Undang Antarabangsa Awam
5. Undang-Undang Tanah

Kursus Elektif (U3)
i. Customer Services
ii. Pengurusan Projek
iii. Bahasa Mandarin Asas
iv. Pentadbiran Hal Ehwal Islam Di Malaysia
v. Basic Community Health Care
vi. Islam Dan Ideologi Semasa
vii. Asas Pengurusan Kewangan
viii. Human Resource Management In Hospitality
ix. Media Dan Masyarakat
x. Basic Health Care
xi. Internet Dan Penerbitan Web
xii. Asas Kepimpinan Dalam Organisasi
xiii. Keusahawanan
xiv. Etika Dan Moral

1.Latihan Amali

IJAZAH SARJANA MUDA PERUNDANGAN SYARIAH

Ijazah Sarjana Muda Perundangan Syariah


Kod Pengiktirafan                        : (N/381/6/0032) 08/23 (MQA/PA 9583)
Tempoh Pengajian                       : 4 tahun (8 Semester )
Kemasukan                                  : Mei / Jun / Julai / Disember
Mod Pengajian                             : Sepenuh Masa


Syarat Kemasukan :
 1. Lulus Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) atau setara dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam 2 mata pelajaran termasuk   mata pelajaran Pengajian Islam DAN Kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Arab peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) ; atau
 2. Lulus Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid ; atau
 3. Lulus Diploma  (Tahap 4, KKM) dalam bidang berkaitan dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 DAN kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Arab dan Pengajian Islam peringkat SPM ; atau
 4. Mana-mana kelayakan dalam Perundangan Syariah yang setara dengan Tahap 4, KKM dengan mendapat PNGK sekurang-kurangnya 2.5 daripada 4.0; atau 
 5. Lulus Matrikulasi / Foundation / Asasi dari mana-mana IPTA/ IPTS/ Institusi yang dibenarkan menawarkan program foundation dengan mendapat PNGK 2.0 DAN kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Arab dan Pengajian Islam peringkat SPM ; atau
 6. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia.
Prospek Kerjaya:

Pelajar-pelajar boleh membina kerjaya sebagai: 

Sektor kerajaan:
1.  Pegawai Syariah Pegawai Penguatkuasaan Undang-undang Syariah Pendaftar Mahkamah Syariah 
2.  Pembantu Pegawai Syariah
3.  Penasihat Undang-undang di Jabatan Kerajaan
4.  Pegawai Kehakiman dan Perundangan
5.  Pegawai Syariah di Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
6.  Pegawai Syariah di Mahkamah Syariah Negeri
7.  Pegawai Syariah di Jabatan Kemajuan Islam
8.  Pegawai Syariah di Jabatan Peguam Negara
9.  Pegawai Syariah di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Pegawai Syariah di Pejabat 10.Penasihat Undang-undang Negeri Pegawai Syariah di Jabatan Bantuan Guaman
11.Pendakwa Syarie

Sektor Swasta

1. Penasihat atau Perunding Syariah
2. Eksekutif Sumber Manusia
3. Penasihat Syariah di Syarikat-syarikat Tempatan
4. Eksekutif Undang-undang
5. Pegawai Syariah di Institusi Perbankan dan Kewangan
6. Peguam Syarie

Struktur Program 
Semester 1 Semester 3 Semester 5 Semester 7
 1. Tamadun Islam
 2. Tamadun Asia (Titas)
 3. Tilawah Al-Quran
 4. Bahasa Arab Asas
 5. English For Communication 
 6. Fiqh Ibadah
 7. Usul Fiqh 1
 8. Sistem Perundangan Malaysia
 9. Undang-Undang Perlembagaan.
 1. Bahasa Arab Lanjutan
 2. Ko-Kurikulum
 3. Psikologi Dari Perspektif Islam
 4. Kajian Teks Syariah
 5. Fiqh Muamalat
 6. Fiqh Munakahat
 7. Undang-Undang Keluarga di Malaysia (Bukan Islam).
 1. Undang – Undang Keluarga Islam
 2. Undang – Undang Pentadbiran Harta Orang Islam
 3. Undang-Undang Jenayah Islam Di Malaysia
 4. Ekuiti Dan Amanah
 5. Undang-Undang Tanah
 6. Undang-Undang Keterangan
 7. Prosedur Sivil. 
 1. Tatacara Mal Di Mahkamah Syariah
 2. Tatacara Jenayah Di Mahkamah Syariah
 3. Mock Trial di Mahkamah Syariah
 4. Latihan Ilmiah, Penyelesaian Pertikaian Alternatif
 5. Undang-Undang Perusahaan
 6. Undang-Undang Perniagaan.
Semester 2 Semester 4 Semester 6 Semester 8
 1. Hubungan Etnik
 2. Academic Writing 
 3. Usul Fiqh 2
 4. Ayat Dan Hadis Ahkam
 5. Maqasid Syariah
 6. Pentadbiran Undang-Undang Islam Di Malaysia
 7. Undang-Undang Kontrak.
 1. Psikologi Untuk Golongan Profesional
 2. Fiqh Mirath
 3. Fiqh Qada’
 4. Fiqh Jinayat
 5. English For Law
 6. Undang – Undang Tort
 7. Undang – Undang Jenayah.
 1. Kewangan Islam
 2. Qawaid Fiqhiyyah
 3. Undang – Undang Keterangan Di Mahkamah Syariah
 4. Kemahiran Syariah dan Kesedaran Sosial
 5. Sistem Guaman Dan Kehakiman Syarie
 6. Kaedah Penyelidikan Undang-Undang
 7. Aqidah Dan Isu Semasa
 8. Seminar Perniagaan Di Malaysia
 9. Culture And Heritage Tourism
 10. Perkembangan Kerjaya.
 1. Latihan Industri

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Pautan Pantas

Hubungi Kami

 Fakulti Undang-Undang, Governan 
    Dan Hubungan Antarabangsa
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/fug
email Rasmi : infofug@kuim.edu.my
+606-3879275
+606-3878411