MISI

BERILTIZAM MELAKSANAKAN USAHA PENDIDIKAN BERDAKWAH ISLAM BAGI MENYUMBANG KEARAH KESEJAHTERAAN UMMAH DAN PEMBANGUNAN LESTARI DENGAN MEMARTABATKAN ILMU PENYELIDIKAN DAN KESARJANAAN YANG KREATIF, INOVATIF DAN BERSAHSIAH TINGGI.

 

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Pautan Pantas

Hubungi Kami

 Fakulti Undang-Undang, Governan 
    Dan Hubungan Antarabangsa
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/fug
email Rasmi : infofug@kuim.edu.my
+606-3879275
+606-3878411