PENSIJILAN ISO 9001:2015

 

KUIM telah menerima penganugerahan pensijlan MS ISO 9001:2015 daripada SIRIM QAS International Sdn. Bhd. mulai tahun 2017 dalam skop Perkhidmatan Pengurusan Akademik Universiti (PPAU).  Skop persijilan tersebut merangkumi pelaksanaan prosedur-prosedur di bawah BHEA adalah seperti berikut:. 

 

 

 • BHEAA/UA/P/01         -         Kemasukan Dan Permohonan Pas Pelajar Antarabangsa
 • BHEAA/UKR/P/01      -          Penyediaan Takwim Akademik
 • BHEAA/UKP/P/02      -          Permohonan Kemasukan Pelajar Baru (Tempatan)
 • BHEAA/UKR/P/03      -          Pertukaran Program Pengjian
 • BHEAA/UKR/P/04      -          Penangguhan Pengajian / Semester
 • BHEAA/UKR/P/05      -          Semakan Pengesahan Graduan
 • BHEAA/UKR/P/06      -          Permohonan Tamat Pengajian
 • BHEAA/PEP/P/01      -           Pendaftaran/Gugur/Tambah Kursus
 • BHEAA/PEP/P/02      -           Penyediaan Jadual Waktu Peperiksaan
 • BHEAA/PEP/P/03      -           Pengurusan Kertas Soalan Peperiksaan Akhir dan Peperiksaan Akhir                      
 • BHEAA/PEP/P/04      -           Penyediaan Keputusan Peperiksaan Pelajar
 • BHEAA/PEP/P/05      -­           Permohonan Semak Semula Kertas Jawapan
 • BHEAA/PEP/P/06      -           Rayuan Menduduki Semula Peperiksaan/Peperiksaan Khas
 • BHEAA/PEP/P/07      ­-           Rayuan Sambung Pengajian Untuk Pelajar Gagal Dan Diberhentikan
 • BHEAA/PEP/P/08      -           Penyediaan Surat Akuan Tamat Pengajian atau Transkrip Sementara

                                              

 

TERJEMAHAN