OBJEKTIF

 1. Melahirkan generasi Muslim yang berilmu dan bertaqwa dalam menyebarkan ajaran Islam berpaksikan Al-Quran  
     dan As-sunnah

2. Melaksanakan dan mentarbiyyah pelbagai bidang ilmu berteraskan Islam

3. Melahirkan generasi yang mempunyai pengetahuan dan berkebolehan dalam pelbagai bidang pengajian Islam, Sains,
    Teknologi,Sains Sosial dan Ilmu-ilmu terkini.

4. Membina generasi yang memiliki daya ketahanan diri dalam menangani cabaran semasa dan peka dengan realiti
    zaman mendatang.

5. Mewujudkan golongan ilmuan berwibawa yang sentiasa mensyukuri nikmat dan rahmat Allah

6. Menekankan pengajian yang berteraskan psikologi

7. Menyokong dan membantu negara melaksanakan dan merealisasikan Dasar Pendidikan Negara.