Program Pengajian Ijazah Sarjana

FAKULTI INOVASI PERNIAGAAN DAN TEKNOLOGI

 • Ijazah Sarjana Sains Pengurusan

  Ijazah Sarjana Sains Pengurusan

  Kod Pengiktirafan : JPT/BPP(N/345/7/0060) 04/16 (FA 0610)
  Tempoh Pengajian : 2 tahun (minimum), 3 tahun (maksimum)
  Mod Pengajian : Sepenuh Masa ( Tesis )
  Yuran Pengajian Pelajar Tempatan : RM 11,510.00
  Yuran Pengajian Pelajar Antarabangsa : RM 15,410.00

  Syarat Kemasukan :


  i.  Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.75 dan ke atas atau;

  ii. Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.50 – 2.74 dengan syarat  DIPUTUSKAN
      melalui perincian penilaian  dalaman KUIM atau;

  iii. Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.00 – 2.49 dengan syarat  LAYAK dengan 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang relevan
       atau;

  iv. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya  oleh Kerajaan Malaysia. 

 • Ijazah Sarjana Pengurusan Sistem Maklumat
  Ijazah Sarjana Pengurusan Sistem Maklumat

  Ijazah Sarjana Pengurusan Sistem Maklumat  

  Kod Pengiktirafan : JPT/BPP (U) (1000-801/83) (MQA/PA 8157) 
  Tempoh pengajian : 1 ½  tahun (minimum), 3 tahun (maksimum)
  Mod Pengajian : Sepenuh Masa ( Tesis )
  Yuran pengajian : RM 10,650.00

  Syarat Kemasukan :

  i.  Ijazah Sarjana Muda (tahap 6 kerangka kelayakan malaysia, MQF) pengkomputeran atau dalam bidang sains dan teknologi atau yang berkaitan dengan pengkomputeran dengan minimum PNGK 3.00 atau;
  ii. Ijazah Sarjana Muda (tahap 6 kerangka kelayakan malaysia , MQF) pengkomputeran atau dalam bidang sains dan teknologi atau yang berkaitan dengan pengkomputeran dengan PNGK di bawah 3.00 tetapi di atas 2.50 boleh diterima dengan syarat DIPUTUSKAN melalui perincian penilaian dalaman KUIM atau;
  iii. Ijazah Sarjana Muda (tahap 6 kerangka kelayakan malaysia , MQF) pengkomputeran atau dalam bidang sains dan teknologi atau yang berkaitan dengan pengkomputeran dengan PNGK kurang daripada 2.50 dengan sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan boleh diterima.
   

 • Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Keusahawanan)(Kerja Kursus)   
  Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Keusahawanan)(Kerja Kursus)   

  Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Keusahawanan)(Kerja Kursus)   

  Kod Pengiktirafan : JPT/BPP(N/345/7/1088) (MQA/PA 9684) 
  Tempoh pengajian : 1 tahun 3 Bulan (minimum), 3 tahun (maksimum)
                                2 tahun (minimum), 4 tahun (maksimum)
  Mod Pengajian : Sepenuh Masa Dan Separuh Masa (Kerja Kursus)
  Yuran pengajian : RM 18,550.00

  Syarat Kemasukan :

  i.  Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6 KKM) dengan PNGK 2.50 atau yang setara dengannya seperti yang diterima oleh Senat PPT atau;
  ii. Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6 KKM) atau yang setara dengannya tetapi tidak mencapai PNGK 2.50 boleh diterima tertakluk kepada minimum 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan atau;
  iii. Syarat kompetensi Bahasa Inggeris bagi pelajar antarabangsa adalah minimum International English Language Testing System (IELTS) 6.0 atau yang setara dengannya..
   

FAKULTI KEILMUAN ISLAM

 • Ijazah Sarjana Pengajian Islam (Kerja Kursus) 
  Ijazah Sarjana Pengajian Islam (Kerja Kursus) 

  Ijazah Sarjana Pengajian Islam (Kerja Kursus) 

  Kod Pengiktirafan : JPT/BPP(N/221/7/0228) 07/2025 (MQA/PA 9683)
  Tempoh pengajian : 2 tahun (minimum), 3 tahun (maksimum)
   2 1/2tahun (minimum), 4 tahun (maksimum)
  Mod Pengajian : Sepenuh Masa Dan Separuh Masa (Kerja Kursus)
  Yuran pengajian Pelajar Tempatan : RM 16,150.00
  Yuran Pengajian Pelajar Antarabangsa : RM 25,810.00

  Syarat Kemasukan:

  i. Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6 KKM) yang diiktiraf dalam bidang Pengajian Islam atau yang setara dengan PNGK MINIMUM 2.75 atau;

  ii. Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6 KKM) yang diiktiraf dalam bidang Pengajian Islam atau yang setara dengan PNGK kurang daripada 2.75, boleh diterima masuk tertakluk kepada 
      minimum 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang relevan
  ;

 • Ijazah Sarjana Pengajian Islam Dakwah
  Ijazah Sarjana Pengajian Islam Dakwah
   
  Ijazah Sarjana Pengajian Islam Dakwah

  Kod Pengiktirafan : JPT/BPP(N/221/7/0036) 07/16 (FA 0997)
  Tempoh pengajian : 2 tahun (minimum), 3 tahun (maksimum)
  Mod Pengajian : Sepenuh Masa ( Tesis )
  Yuran pengajian Pelajar Tempatan : RM 11,510.00

  Syarat Kemasukan:

  i. Ijazah Sarjana Muda dalam bidang yang berkaitan dengan PNGK minimum 2.75 dan ke atas;

  ii. Ijazah Sarjana Muda dalam bidang yang berkaitan dengan PNGK minimum 2.50 - 2.74;

  iii. Kelayakan lain yang setara dengan Ijazah Sarjana yang diitifar kerajaan Malaysia.

 • Ijazah Sarjana Syariah
  Ijazah Sarjana Syariah

  Ijazah Sarjana Syariah

  Kod Pengiktirafan : JPT/BPP(N/221/7/0041) 07/17 (FA 1944)
  Tempoh pengajian : 2 tahun (minimum), 3 tahun (maksimum)
  Mod Pengajian : Sepenuh Masa( Tesis )
  Yuran pengajian Pelajar Tempatan: RM 11,510.00
  Yuran Pengajian Pelajar Antarabangsa : RM 15,410.00
  Syarat Kemasukan :


  i.  Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.75 dan ke atas atau;

  ii. Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.50 – 2.74 dengan syarat  DIPUTUSKAN
      melalui perincian penilaian  dalaman KUIM atau;

  iii. Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.00 – 2.49 dengan syarat  LAYAK dengan 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang relevan
       atau;

  iv. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya  oleh Kerajaan Malaysia. 


   

FAKULTI SAINS SOSIAL

 • Ijazah Sarjana Komunikasi
  Ijazah Sarjana Komunikasi
   
    
  Ijazah Sarjana Komunikasi
  Kod Pengiktirafan : JPT/BPP (N/321/7/0069) (055/2018) (PA 3518) 
  Tempoh pengajian : 2 tahun (minimum), 3 tahun (maksimum)
  Mod Pengajian : Sepenuh Masa ( Tesis )
  Yuran pengajian Pelajar Tempatan : RM 11,510.00
  Yuran Pengajian Pelajar Antarabangsa : RM 15,410.00
  Syarat Kemasukan :

  i.  Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.75 dan ke atas atau;

  ii. Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.50 – 2.74 dengan syarat  DIPUTUSKAN 
      melalui perincian penilaian  dalaman KUIM atau;

  iii. Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.00 – 2.49 dengan syarat  LAYAK dengan 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang relevan 
       atau;

  iv. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya  oleh Kerajaan Malaysia. 

 • Ijazah Sarjana Psikologi   
  Ijazah Sarjana Psikologi   
   
  Ijazah Sarjana Psikologi   

  Kod Pengiktirafan : JPT/BPP (U) (N/311//0064) (PA 4938) 
  Tempoh pengajian : 1 ½  tahun (minimum), 3 tahun (maksimum)
  Mod Pengajian : Sepenuh Masa ( Tesis )
  Yuran pengajian : RM 10,650.00

  Syarat Kemasukan :

  i.  Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.75 dan ke atas atau;

  ii. Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.50 – 2.74 dengan syarat  DIPUTUSKAN 
      melalui perincian penilaian  dalaman KUIM atau;

  iii. Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.00 – 2.49 dengan syarat  LAYAK dengan 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang relevan 
       atau;

  iv. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya  oleh Kerajaan Malaysia. Calon yang berlatarbelakangkan Psikologi diwajibkan mengambil 3 kursus
       Sekiranya calon adalah dari bidang selain psikologi diwajibkan untuk memenuhi dan mengambil kursus-kursus psikologi yang dikirakan sebagai 
       pra-syarat. Penilaian subjek-subjek tersebut hanyalah LULUS dan GAGAL sahaja. Tiada nilaian akan diberikan.

 • Sarjana Pengajian Media (Kerja Kursus)   
  Sarjana Pengajian Media (Kerja Kursus)   
   
  Ijazah Sarjana Pengajian Media   

  Kod Pengiktirafan : JPT/BPP(U)100-801/83 (N/321/7/0235) (MQA/PA10008) 
  Tempoh pengajian :  tahun (minimum), 3 tahun (maksimum)
  Mod Pengajian : Sepenuh Masa ( Kerja Kursus )
  Yuran pengajian Pelajar Tempatan: RM 18,550.00
  Yuran pengajian Pelajar Antarabangsa: RM 24,600.00
  Syarat Kemasukan :


  i.  Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6 KKM) atau yang setara dengannya, dengan sekurang-kurangnya PNGK 2.50, seperti yang di terima oleh Senat atau ;

  ii. Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6 KKM) atau yang setara dengannya, dan tidak mencapai  PNGK 2.50 boleh diterima masuk tertakluk kepada sekurang-kurangnya 5 tahun pengalaman dalam bidang yang berkaitan.

 • Ijazah Sarjana Kaunseling (Kerja Kursus)   
  Ijazah Sarjana Kaunseling (Kerja Kursus)   
   
  Ijazah Sarjana Kaunseling (Kerja Kursus)   

  Kod Pengiktirafan : JPT/BPP(U)1000-801/83 (N/762/7/0045) (MQA/PA9685) 
  Tempoh pengajian :  tahun (minimum), 3 tahun (maksimum)
  Mod Pengajian : Sepenuh Masa ( Kerja Kursus )
  Yuran pengajian Pelajar Tempatan : RM 19,450.00
  Yuran pengajian Pelajar Antarabangsa : RM 25,810.00
  Syarat Kemasukan :


  i.Ijazah Sarjana Muda Psikologi/Kaunseling dengan minimum PNGK 2.75 daripada 4.00; Nota: Sekiranya PNGK calon pemohon kurang dari 2.75, pengalaman bekerja selama 5 tahun dalam bidang kaunseling akan diambil kira;atau ;

  p>ii. Lain-lain Ijazah Sarjana Muda dengan minimum PNGK 2.75; Nota: Calon-calon yang memperoleh PNGK kurang dari 2.75, boleh dipertimbangkan melalui temuduga dan kelulusan Senat.

FAKULTI BAHASA DAN PENDIDIKAN

 • Ijazah Sarjana Kepimpinan Dan Pengurusan Pendidikan
  Ijazah Sarjana Kepimpinan Dan Pengurusan Pendidikan
   
  Ijazah Sarjana Kepimpinan Dan Pengurusan Pendidikan

  Kod Pengiktirafan : JPT/BPP(N/146/7/0004) 03/16 (FA 0440)

  Tempoh Pengajian : 2 tahun (minimum), 3 tahun (maksimum)
  Mod Pengajian : Sepenuh Masa ( Tesis )
  Yuran Pengajian Pelajar Tempatan : RM 11,510.00
  Yuran Pengajian Pelajar Antarabangsa : RM 15,410.00

  Syarat Kemasukan :

  i.  Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.75 dan ke atas atau;

  ii. Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.50 – 2.74 dengan syarat  DIPUTUSKAN
      melalui perincian penilaian  dalaman KUIM atau;

  iii. Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.00 – 2.49 dengan syarat  LAYAK dengan 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang relevan
       atau;

  iv. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya  oleh Kerajaan Malaysia. 

 

 * Syarat dan Yuran Kemasukan Tertakluk Kepada Pindaan
 * Mendapat Perakuan Dari Agensi Kelayakan Malaysia