TEMPOH PROGRAM PENGAJIAN

 PENGAJIAN SEPENUH MASA

Program
Tempoh Minimum (Tahun)
Tempoh Maksimum (Tahun)
Ijazah Doktor Falsafah 3 6
Sarjana Mod Kerja Khusus 1 3
Sarjana Mod Campuran 1 3
Sarjana Mod Penyelidikan 2 3

 
 PENGAJIAN SEPARUH MASA

Program
Tempoh Minimum (Tahun)
Tempoh Maksimum (Tahun)
Ijazah Doktor Falsafah 4 8
Sarjana Mod Kerja Khusus 2 4
Sarjana Mod Campuran 2 4
Sarjana Mod Penyelidikan 3 4