Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5, No 1 (2020): JURNAL KESIDANG VOL 5 ?????? ??????? ?? ????? ????? ?? ?????? ??????: ????? ???? ?? ?? ????? ??? ??????? Abstract   PDF
Mohd Fahimi Zakaria
 
Vol 5, No 1 (2020): JURNAL KESIDANG VOL 5 ?????? ??????? ?? ????? ????? ?? ?????? ??????: ????? ???? ?? ?? ????? ??? ??????? Abstract   PDF
Mohd Fahimi Zakaria
 
Vol 4, No 1 (2019): JURNAL KESIDANG VOL. 4 A CASE STUDY ON RETHINKING OUR PUBLIC SCHOOL EDUCATION: WHAT DO WE CHANGE? Abstract   PDF
Nor Izzuani binti Izhar, Nor Azilah binti Johari, Noorhidayah binti Abu Hasim, Abdul Muhaimin bin Abu Bakar, Ida Yulia binti Masman
 
Vol 4, No 1 (2019): JURNAL KESIDANG VOL. 4 ACHIEVEMENT IN ENGLISH LANGUAGE COURSES AND STUDENTS’ EXPOSURE TO THE LANGUAGE OUTSIDE THE CLASSROOM Abstract   PDF
Nor Ainee binti Idris, Noorhidayah binti abu Hasim, Ahmad Irfan bin Jailani, Nor Izzuani binti Izhar, Fahmi bin Md. Fisol
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Kesidang ALAM DAN BUDAYA MASYARAKAT MELAYU DALAM HIKAYAT PELANDUK JENAKA Abstract   PDF
Roslina Abu Bakar, Aone van Engelenhoven
 
Vol 1, No 1 (2016): Jurnal Kesidang ALIRAN PERJALANAN HIDUP MANUSIA DALAM SYAIR JAMAD AL-QIAMAT Abstract   PDF
Nadiatul Shakinah Abdul Rahman, Salmahjan Noor Muhammad
 
Vol 5, No 1 (2020): JURNAL KESIDANG VOL 5 ANALISIS MODUL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) KELAS PENGAJIAN MUALAF DI PUSAT PERLINDUNGAN BAITUS SALAM SELANGOR Abstract   PDF
Faezy Adenan, Mohd Afandi Mat Rani, Mohd Izzat Amsyar Mohd Arif, Azri Bahari, Asmaa’ Mohd Arshad, Siti Afifah Md Rani
 
Vol 3, No 1 (2018): Kesidang Vol 3 ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA (MBM) SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH DI MALAYSIA Abstract   PDF
Mohd Sahandri Gani Hamzah, Mohd Yusof Abdullah, Abdul Raof Hussin, Saifuddin Kumar Abdullah, Wong Kung Teck, Shahril Ismail
 
Vol 3, No 1 (2018): Kesidang Vol 3 ANALISIS STILISTIK MELALUI PENGGUNAAN BAHASA DALAM NOVEL SASTERA INDIE: KARYA AZWAR KAMARUZAMAN Abstract   PDF
Mohd Khairul Adenan, Florence Gilliam Kayad, Muhammad Zaid Daud
 
Vol 5, No 1 (2020): JURNAL KESIDANG VOL 5 ASALIB AL TARJAMAH FI AFAL AL AMR FI AL QURAN AL KARIM TAFSIR SURAH YASIN MIN TAFSIR NUR AL IHSAN Abstract   PDF
Mohd Fahimi Zakaria
 
Vol 5, No 1 (2020): JURNAL KESIDANG VOL 5 ATTITUDES OF COLLEGE STUDENTS IN THE COUNTRYSIDE TOWARDS THE TRADITIONAL AND SOCIAL MEDIA Abstract   PDF
Guido Izuta, Tomoko Nishikawa
 
Vol 6, No 1 (2021): Vol 6, No.1 (2021): JURNAL KESIDANG vol 6 BINAAN STRUKTUR PEMBENTUKAN SINTAKSIS PERANCIS-MELAYU Abstract   PDF
Mohd Nor Azan Abdullah, Mohd Yusof Abdullah, Sylviane Cardey Greenfield, Peter Greenfield
 
Vol 5, No 1 (2020): JURNAL KESIDANG VOL 5 BUAH BUTON AS A NON-STRUCTURAL EVIDENCE OF ADAT PERPATIH HOUSES IN LUAK TANAH MENGANDUNG, NEGERI SEMBILAN Abstract   PDF
Fakhrur Razi Maamor, Basitah Taif
 
Vol 5, No 1 (2020): JURNAL KESIDANG VOL 5 CHILDREN’S CHARACTER BUILDING METHOD IN ISLAM: ANALYSIS OF SURAH LUQMAN Abstract   PDF
Khairul Azhar Meerangani, Muhammad Hilmi Mat Johar, Abdul Muhaimin Abu Bakar, AbdulQayuum Abdul Razak
 
Vol 5, No 1 (2020): JURNAL KESIDANG VOL 5 DINAMIKA PENDIDIKAN ISLAM DI SELATAN THAILAND Abstract   PDF
Masakaree Ardae, Nik Muhammad Syukri Nik Wan
 
Vol 5, No 1 (2020): JURNAL KESIDANG VOL 5 ELEMEN MORFOLOGI DAN PEMBENTUKAN STRUKTUR DALAM AYAT ASAS KATA BANTU RAGAM PERANCIS-MELAYU Abstract   PDF
Mohd Nor Azan Abdullah, Mohd Yusof Abdullah
 
Vol 4, No 1 (2019): JURNAL KESIDANG VOL. 4 EMANSIPASI WANITA DALAM SOSIAL MENERUSI NOVEL-NOVEL PILIHAN 1960-AN - 1990-AN Abstract   PDF
Nurhasmira binti Mat Rusok, Roslina binti Abu Bakar, Arbai'e bin Sujud, Rozita binti Mohamed Noor
 
Vol 6, No 1 (2021): Vol 6, No.1 (2021): JURNAL KESIDANG vol 6 FAKTOR TEKANAN DALAM KALANGAN PELAJAR KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA SEPANJANG TEMPOH PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ATAS TALIAN Abstract   PDF
Muhammad Izzat Mailis, Zuriani Hanim Zaini, Norjumira Abd Raof, Nur Hafizaliyana Hassan
 
Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Kesidang GAMBARAN KEHENDAK WATAK ORANG KURANG UPAYA (OKU) DALAM NOVEL LAMBAIAN KINABALU Abstract   PDF
Nor Afiza Mohd Nasir
 
Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Kesidang HANG TUAH TIDAK BAHAGIA? MENCARI KEBAHAGIAAN DALAM DIRI WIRA MELAYU Abstract   PDF
Rahimah Hamdan
 
Vol 5, No 1 (2020): JURNAL KESIDANG VOL 5 HUBUNGAN AMALAN KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL PENGETUA DAN KECERDASAN EMOSI DENGAN EFIKASI KENDIRI GURU SEKOLAH MENENGAH DI DAERAH SEMPORNA SABAH Abstract   PDF
Abdul Said Ambotang, Haniza Jadin
 
Vol 4, No 1 (2019): JURNAL KESIDANG VOL. 4 HUBUNGAN ANTARA TAHAP PENGUASAAN ASAS KOSA KATA ARAB DAN TATABAHASA ARAB DALAM KALANGAN PELAJAR MADRASAH TAHFIZ SEKITAR MELAKA Abstract   PDF
Nuraznan bin Jaafar, Mohd Zahimie bin Dzahid, Noor Adawiyah binti Ahmad Radzi, Akmarina binti Mohd Salwai
 
Vol 5, No 1 (2020): JURNAL KESIDANG VOL 5 HUBUNGAN DI ANTARA PERSEPSI DENGAN SIKAP DAN MINAT PELAJAR TAHFIZ BESTARI DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB Abstract   PDF
Nur Afifah Fadzil, Muhammad Dzarif Ahmad Zahidi, Ahmad Nurilakmal Norbit, Nuraznan Jaafar
 
Vol 4, No 1 (2019): JURNAL KESIDANG VOL. 4 HUBUNGAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MASTERI DAN PENGUASAAN KONSEP SAINS DENGAN PENCAPAIAN MATA PELAJARAN SAINS SEKOLAH RENDAH DI MELAKA Abstract   PDF
Faridah Hanim binti Ishak, Mohd Yusof bin Abdullah, Suhailah binti Ishak
 
Vol 2, No 1 (2017): Jurnal Kesidang KEGEMILANGAN BAHASA MELAYU SEBAGAI LINGUA FRANCA Abstract   PDF
Hanis Izrin Mohd Hassan, Siti Mahani Angterian, Mohd Sharifudin Yusop
 
1 - 25 of 80 Items 1 2 3 4 > >>