PERBEZAAN KEMAHIRAN MOTOR BERDASARKAN JANTINA DALAM KALANGAN KANAK-KANAK PRASEKOLAH DENGAN MENGGUNAKAN MOVEMENT ASSESSMENT BATTERY FOR CHILDREN (MABC)

Noor Izzaidah Noramy, Siti Marhamah Kamarul Arifain

Abstract


Kajian ini dijalankan bertujuan untuk melihat perbezaan kemahiran motor halus dan motor kasar berdasarkan jantina dalam kalangan kanak-kanak prasekolah. Sampel kajian terdiri prasekolah. Sampel kajian terdiri daripada 36 orang prasekolah iaitu seramai 18 orang kanak iaitu seramai 18 orang kanak-kanak lelaki dan 18 kanak-kanak perempuan yang berumur 4, 5 dan 6 tahun di Tadika Pasti di Tadika Pasti At-Taqwa Jelatang Alor Gajah, Melaka. Instrumen yang digunakan dalam kajian ini adalah Movement Assessment Battery For Children (MABC). Reka bentuk kajian yang digunakan adalah berbentuk eksperimen. Terdapat empat klasifikasi ujian yang diuji menggunakan MABC iaitu Ketangkasan Manual (Dexterity), Kemahiran Bola Ball Skills), Kemahiran Statik (Static Balance), Kemahiran Dinamik (Dynamic Balance). Hasil kajian yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 23. perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 23. Dapatan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 23. Dapatan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 23. Dapatan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 23. Dapatan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) versi 23. Dapatan kajian  mendapati bahawa kajian mendapati bahawa terdapat perbezaan yang signifikan dalam dalam klasifikasi ujian Ketangkasan Manual (Dexterity), Kemahiran Bola (Ball Skills), KeBola (Ball Skills), Ke Bola (Ball Skills), Ke Bola (Ball Skills), KeBola (Ball Skills), Keseimbangan Statik (Static Balance), Keseimbangan Dinamik (Dynamic Balance) berdasarkan jantina. Ini bermaksud, tahap perkembangan motor kanak -kanak prasekolah lelaki dan perempuan mempunyai perbezaan yang ketara.

Keywords


kemahiran motor, jantina, kanak-kanak prasekolah, Movement Assessment Battery for Children (MABC)

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.