PENGURUSAN ASET: KAJIAN KES KOLEJ UNIVERSITI ISLAM MELAKA (KUIM)

Nor Hazanah Hj Miskan, Nurul Afiqah Abdul Rahman, Nurul Liyana Hussin, Farah Saniah Mohd Zabidi, Hamidah Ismail

Abstract


Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap pengurusan aset organisasi (KUIM). Kajian ini menggunakan kaedah kuatitatif dengan pembinaan instrumen soal selidik. Responden yang terlibat adalah seluruh kakitangan warga KUIM. Semua pemboleh ubah dianggarkan dengan menggunakan perisian data SPSS dengan menggunakan analisa deskriptif. Fokus utama kajian ini adalah untuk mengenalpasti tahap faktor pemboleh ubah tidak bersandar terhadap pemboleh ubah bersandar. Jangkaan kajian ini mendapati pematuhan standard prosedur operasi (SOP) merupakan faktor paling mempengaruhi dalam kajian. Hasil kajian ini secara tidak langsung dapat memberi maklumat berguna kepada pihak pengurusan KUIM terutamanya dan secara tidak langsung dapat menyedarkan warga KUIM tentang pengurusan aset yang berkesan.

Keywords


Aset, Kakitangan KUIM, Kaedah Kuantitatif, SPSS

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.