PERANAN KESIHATAN MENTAL SEBAGAI MODERATOR TERHADAP KECENDERUNGAN BUNUH DIRI

Nurul Sofiah Ahmad Abd Malek, Noraini Abdol Raop, Mohd Sufiean Hassan

Abstract


Statistik bunuh diri di Malaysia kini semakin meningkat. Bunuh diri sudah menjadi satu perlakuan yang tidak janggal lagi kerana hampir setiap hari pasti ada sahaja isu berkenaan ini dikeluarkan di media-media utama dalam mahupun luar negara. Antara penyebab utama seseorang itu membunuh diri adalah disebabkan oleh gangguan kesihatan mental. Gangguan kesihatan mental boleh terjadi kepada sesiapa sahaja apabila individu itu tidak dapat mengawal emosinya. Berlakunya gangguan kesihatan mental akan mengakibatkan individu tidak akan dapat berfikir secara rasional dan boleh bertindak di luar kawalan. Statistik bagi kesihatan mental juga menunjukkan tahap yang tinggi dan membimbangkan di Malaysia yang berpunca daripada pelbagai faktor. Antaranya ialah kemurungan, kebimbangan dan tekanan yang melampau. Individu yang mempunyai salah satu daripada faktor-faktor ini ataupun kesemuanya berkemungkinan besar untuk mendapat gangguan kesihatan mental. Justeru, individu yang mengalami gangguan mental di peringkat awal haruslah berusaha untuk menanganinya agar tidak melarat dan menjadi lebih teruk lagi. Individu dapat menguruskan masalah gangguan mental yang dihadapinya dengan baik dapat menjalani kehidupan yang lebih sejahtera. Setiap individu bertanggungjawab untuk memastikan kesihatan mental diri sendiri terjaga dengan baik dan berusaha untuk mengelakkan daripada terjerumus ke dalam gelaja kesihatan mental. Secara umumnya, kajian ini mengkaji tentang peranan kesihatan mental sebagai moderator terhadap kecenderungan bunuh diri. Beberapa cadangan telah dikemukakan untuk menghasilkan kajian yang memberikan impak kepada keluarga, masyarakat, organisasi dan diri sendiri agar dapat mengurangkan kadar keinginan bunuh diri. Semua pihak mempunyai peranan yang besar dalam mengatasi isu bunuh diri dan perlulah sentiasa mengambil berat akan tahap kesihatan mental masing-masing.

Full Text:

PDF

References


Amran Hamid. 2019. Kementerian Pendidikan Siasat Kes Pelajar Bunuh Diri. Berita Harian Online. 29 Ogos.

Aishvarya, S., Maniam, T., Hatta, S., & Oei, T.P.S. (2014). Suicide Ideation and Intent in Malaysia : A Review of The literature. Comprehensive Psychiatry, 55; S95-S100.

Asrizal Aris. (2017). 4.2 Juta Kemurungan (Harian Metro, 24 April).

Azimah Ghazali .(2019). Berpotensi Ragut Nyawa Sendiri (Sinar Harian, 20 September).

Azizi Yahya & Jamaludin Ramli. (2007). Psikologi Abnormal. Johor : Universiti Teknologi Malaysia.

E.Fraser, KB Smith, F Judd et al. (2015). Farming and Mental Health Problems and Mental Illness . International Journal of Social Psychiatry (2015).

Chan, Y.Y., Lim, K.H., Teh, C.H., Kee, C.C., Mohd Ghazali, S., Lim, K.K… & Ibrahim, N. (2016). Prevalence and Risk Factors Associated with Suicidal Ideation among Adolescents in Malaysia. International Journal of Adolescents Medicine and Health, 1-9.

Desy Susilawati. (2018). Angka Bunuh Diri Di Anak Muda Meningkat (Berita Republika, 16 Oktober)

Fordwood, Asamow, Huizar dan Reise (2017). Suicide Attempts Among Depressed Adolescent in Primary Care. Journal of Clinial Child and Adolescent Psychology, 36(3), 392-404

Maslow, K.Dunlap & R.Chung (2015). Depression and Suicide in Children and Adolescents. Pediatrics in Review, 36 (7): 299-310

Gooh Mo Lee, Amimurdin Udin & Mohd Hafiz bin Abdul Aziz (2012). Persepsi Guru terhadap Kesihatan Mental dan Bunuh Diri. Journal of Educational Psychology & Couseling, 7 1-10.

Hafiz Ithnin. (2019). Tangani Kebimbangan Melampau (Harian Metro, 12 Mei).

Hidayatul Akmal Ahmad. (2016). 60 Bunuh Diri Sebulan (Harian Metro, 18 September)

Turecki & D.Brent (2016). Suicide and Suicider Behavior. Journal of Psychiatry .

Hong Kok Pan & PM Dr Mohammad Aziz Shah Mohamed Arip (2018). Inventori Kecenderungan Bunuh Diri. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(2), 475-489.

James M.Bolton, D.Gunnell dan G.Turecki (2015). Suicide Risk Assement and Intervention in People with Mental Illness. BMJ Online.

Karaman, D., & Durukan, I. (2013). Suicide in Children and Adolescents. Current Approaches in Psychiatry : 5(1),30-47.

Kementerian Kesihatan Malaysia. (2016). Masalah Kesihatan Mental di Malaysia.

Khairunnezam Mohd Noor. (2018). Kemurungan dan Panduan Islam dalam Menghadapinya. Universiti Sains Islam Malaysia.

Mahmood Nazar Mohamed. (2014). Pengantar Psikologi. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mansur Abu Talib. (2019). Harapan Baharu Kesejahteraan Mental Rakyat (Berita Harian Online, 12 Januari).

Mohd Nasir, Siti Norlina & Siti Aisyah. (2015). Kebimbangan dari Perspektif Psikologi Islam dan Cara Mengatasinya berdasarkan Surah Al-Ma’rij. Universiti Teknologi Malaysia.

Mutmainnah Seri (2018). Analisis Kejadian Depresi dan Risiko Bunuh Diri menggunakan Buddy App pada Remaja di Wilayah Kota Makassar. Universiti Islam Negeri Alauddin.

Nock, M.K.,Borges, G., Bromet, E.J., cHA, c.b.,Kessler, R.C., & Lee, S. (2010). Suicide and Suicidal Behavior. Epidemiologic Reviews: 30, 133-154.

Nor Ba’yah Abdul Kadir, Diana Johan, Nur Saadah Mohammad Aun, Norhayati Ibrahim, Hilwa Abdullah (2018). Kadar Prevalens Kemurungan dan Cubaan Bunuh Diri dalam kalangan Remaja di Malaysia. Jurnal Psikologi Malaysia : 32(4) 150-158.

Norliah Lasemang (2017). Kesihatan Fizikal dan Mental. Universiti Malaysia Sabah (UMS).

Norhayati Ya’acob (2013). Kajian terhadap Faktor Kemurungan. Open University Malaysia : Batu Pahat, Johor.

Nurul Hazren Masiton. (2019). Sakit Mental ‘Realiti’ di Negara Maju (Berita Harian Online, 2 Ogos)

Nurul Riduan Nor Ashaha. (2019). Depresi Pembunuh Senyap Remaja Malaysia (Sinar Harian, 21 Mei).

Roslee Ahmad, Mohamad Sharif Mustafa & Jamaludin Ramli. (2005). Kesihatan Mental Rakyat Malaysia Kini. Suatu Pendekatan Kaunseling Berdasarkan Nilai-Nilai Islam. Universiti Teknologi Malaysia.

Siti Norma Aisyah Malkan dan Salleh Amat (2018). Pengetahuan dan Kefahaman Pelajar Kolej terhadap Niat Bunuh Diri. Jurnal Hadhar, 10(1) 29-48.

Siti Zarinah Sahib. (2019). Derita Dalam Senyap (Harian Metro, 20 September).

Wan Mohd Rushidi Wan Mahmud. (2018). Bunuh Diri, Sakit Jiwa Boleh Dicegah (Berita Harian Online, 9 Februari)

Zubir Mohd Yunus. (2018). Kes Sakit Jiwa di Malaysia Semakin Merisaukan (Berita Harian Online, 4 Mac).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.