Jurnal Tuah

Jurnal Tuah @ JTuah (e-ISSN:2756-8350) diterbitkan setahun sekali oleh Penerbit Kolej Universiti Islam Melaka (KUIM) untuk/dengan kerjasama Institut Ketamadunan Melaka, Kolej Universiti Islam Melaka. Tujuan jurnal ini adalah sebagai medium penyebaran ilmu dan maklumat dari aspek teori, aplikasi dan penyelidikan khusus dalam bidang Sejarah dan Ketamadunan