Essential 1

BORANG PENDAFTARAN

Pelajar boleh membuat semakan keputusan peperiksaan, pendaftaran subjek dan maklumat peribadi melalui portal ini.

E-Pembelajaran

E-Pembelajaran

Sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk menyokong pengajaran pembelajaran dengan media internet.

Kalendar Akademik

Kalendar Akademik

Lihat semua aktiviti yang telah dikumpulkan oleh Bahagian Hal Ehwal Akademik dan Hal Ehwal Pelajar.

E-Aduan

Salah satu medium untuk menerima aduan atau cadangan melalui Internet dari pelajar KUIM.

Essential 5

Laman Web Hal Ehwal Akademik (HEA)

Dapatkan lebih banyak maklumat Akademik melalui Laman Web Hal Ehwal Akademik (HEA).

Essential 6

Laman Web Hal Ehwal Pelajar & Alumni (HEPA)

Dapatkan lebih banyak maklumat Aktiviti dan kokurikulum melalui Laman Web Hal Ehwal Pelajar & Alumni (HEPA)

Essential 5

Sistem Jurnal

Dapatkan lebih banyak maklumat bekenaan jurnal-jurnal KUIM.

Essential 6

Laman Web Perpustakaan Al-Ghazali

Dapatkan lebih banyak maklumat di Laman Web Perpustakaan Al-Ghazali.

Essential 5

Istiadat Konvokesyen

Dapatkan lebih banyak maklumat Akademik melalui Laman Web Istiadat Konvokesyen.

Web IPS KUIM

Laman Web Institut Pengajian Siswazah

Dapatkan lebih banyak maklumat di Laman Web Institut Pengajian Siswazah KUIM.

 

Contacts

  University College Of Islam Melaka 
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 MelakaMalaysia. 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
   +606-3878382
  +606-3878411

 

     

           

  • Last Modified: Friday 14 September 2018.