Visi & Misi

 

VISI

Menjadi Penerbit Universiti yang menerbitkan produk ilmiah berkualiti dan memasarkan penerbitan ke peringkat antarabangsa.

 

MISI

Menjadi Penerbit Ilmiah yang cemerlang berpaksikan aspirasi universiti dalam usaha penyebaran ilmu.

 

 

TERJEMAHAN