Perkhidmatan

Pejabat Penerbit KUIM mula beroperasi secara rasminya pada 1 Mac 2015. Penubuhannya bertujuan untuk menghasilkan penerbitan ilmiah dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris serta memperbanyakkan bahan rujukan semasa dan terkini kepada semua golongan masyarakat. Jabatan ini juga menerbitkan hasil penyelidikan warga universiti dalam bentuk buku akademik, jurnal dan sebagainya. Selain itu, Pejabat Penerbit turut menawarkan perkhidmatan reka letak seperti newsletter, majalah, brosur, banner dan sebagainya.


 

TERJEMAHAN