Kluster Penyelidikan1. Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan: Pembangunan Komuniti, Pendidikan, Komunikasi, Sejarah, Tamadun dan Sosiologi

2. Kelestarian teknologi: Teknologi Inovasi dan Kesihatan

3. Pengurusan Insan: Psikologi, Pengurusan Pentadbiran, Perundangan, Hospitaliti dan Perniagaan

4. Fiqh dan Kepenggunaan

 

 

 

 

TERJEMAHAN