BENTUK PERKHIDMATAN:

 

ü Menawarkan perkhidmatan rundingan dan konsultasi berkaitan hal ehwal kekeluargaan, jenayah serta pengurusan dan pentadbiran harta orang islam di bawah bidang kuasa mahkamah syariah.

ü Menawarkan perkhidmatan mengisi dan melengkapkan borang bagi memulakan tindakan di mahkamah syariah. (dikenakan bayaran RM 1.00)TERJEMAHAN