CARTA ORGANISASI

 

Jawatankuasa Pentadbiran Klinik Guaman Syarie

 

Jawatankuasa

Nama

Penaung

YBhg. Prof. Datuk Dr. Haji Mohd Taib bin Haji Dora

(Naib Canselor)

Penaung Bersama

(TNC, Akademik, Penyelidikan dan Inovasi)

Penasihat

Pn. Marina bt. Abdul Manap

(Dekan FUG)

 

Ketua Pendaftar, Mahkamah Syariah Negeri Melaka

Pengerusi

Ustaz Rahisam bin ramli

(Ketua Unit, UPPI)

Naib Pengerusi

Pn. Hamidah bt. Norman

(Penolong Ketua Unit, UPPI)

Penyelaras

Mohd Sabree bin Nasri

(Pensyarah FUG)

Setiausaha

En. Muhammad Yasin bin Omar Mokhtar

Cik. Fatihah bt. Jazlan

 

Jawatankuasa Panel Klinik Guaman Syarie

 

Nama

Kelayakan

Mohd Sabree bin Nasri

LL.M, Sm.P.I, DPKGI

Sarjana Undang-Undang

Sarjana Muda Pengajian Islam (Syariah)

Diploma Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Islam

Sijil Amalan Guaman Syarie (Negeri Melaka)

Mohamad Afandi bin Md Ismail

LL.M, Sm.P.I, DPKGI 

Sarjana Undang-Undang

Sarjana Muda Pengajian Islam (Syariah)

Diploma Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Islam

Sijil Amalan Guaman Syarie (Negeri Melaka)

Muhd Taufiq bin A. Razak @ A. Rashid

MSc, LL.B (Sh & Civ)

Sarjana Pengajian Strategik

Sarjana Muda Syariah dan Undang-Undang

Sijil Amalan Guaman Syarie (Negeri Kedah)

Shahrina bt. Romli

SPI, Sm.P.I, DPKGI

Sarjana Pengajian Islam (Syariah)

Sarjana Muda Pengajian Islam (Syariah)

Diploma Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Islam

Rositah bt. Kambol

LL.M, LL.B, LL.Bs

Sarjana Perbankan dan Kewangan Islam

Sarjana Muda Undang-Undang

Sarjana Muda Undang-Undang Syariah

*Panel juga terdiri secara tidak langsung oleh pensyarah FUG dan firma-firma guaman syarie yang akan dilantik dari semasa ke semasa.TERJEMAHAN