VISI

 

Memartabatkan institusi perundangan Syariah melalui wadah perundingan dan konsultasi berhemah

MISI

 

Beriltizam untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik melalui perundingan dan konsultasi dalam bidang perundangan syariah kepada umat Islam keseluruhannya dalam bidang kekeluargaan, jenayah dan pengurusan harta orang Islam.
TERJEMAHAN