VISI


BERUSAHA MENCAPAI KECEMERLANGAN DALAM PENGURUSAN PENYELIDIKAN, PERUNDINGAN DAN INOVASIMISIBERILTIZAM MEMBERI PERKHIDMATAN YANG TERBAIK DALAM MENGURUSKAN AKTIVITI PENYELIDIKAN, PERSIDANGAN LATIHAN DAN INOVASI DENGAN MENGUTAMAKAN WAWASAN KUIM MENJADI SEBUAH INSTITUSI PENGAJIAN YANG BERDAYA MAJU DAN TERKEHADAPAN

OBJEKTIF

 


1. Merancang dan menyelaraskan semua aktiviti penyelidikan dan inovasi di kalangan pensyarah dan jurulatih. 


2. Mengadakan latihan dan pembangunan dalam bidang ilmu dan kemahiran penyelidikan di kalangan pensyarah dan jurulatih. 


3. Menguruskan permohonan geran penyelidikan KPT, MOSTI dan dari lain-lain institusi. 


4. Merancang, serta menganjurkan program keilmuan untuk mewujudkan budaya penyelidikan dan intelektual di kalangan pensyarah dan jurulatih. 


5. Memberi galakan penglibatan pensyarah dalam aktiviti penyelidikan. 


6. Menerbitkan bahan penulisan dan hasil kajian yang diusahakan oleh pensyarah dan jurulatih. 


7. Menyebar luas hasil kajian pensyarah dan jurulatih. 

PELAN STRATEGIK

 TERJEMAHAN