MOU TUAH

 

CARTA ORGANISASI TUAH

  1. Menjalankan penyelidikan tentang sejarah Malaysia amnya dan sejarah negeri Melaka khususnya
  2. Menghasilkan kualiti penyelidikan sejarah yang bermutu tinggi
  3. Berperanan sebagai pusat rujukan sejarah kepada semua lapisan masyarakat
  4. Menjalankan seminar, dialog, kolokium dan resolusi bagi menyampaikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat
  5. Mendedahkan peranan dan kepentingan sejarah kepada masyarakat umum

TERJEMAHAN