Choose Category 
Search by name 
Norizan bt Mohd Noh
Category: Fakulti Kejururawatan dan Sains Kesihatan
EmailNorizan@kuim.edu.my
Position:
  • Pensyarah
ext.no:
  • 063876272
Siti Fatimah bt Md. Shariff
Category: Fakulti Kejururawatan dan Sains Kesihatan
Emailsitifatimah@kuim.edu.my
Position:
  • Pensyarah
ext.no:
  • 063876272
Mohd Sabree bin Nasri
Category: Fakulti Undang-Undang, Governan dan Hubungan Antarabangsa
Emailmohdsabree@kuim.edu.my
Position:
  • Pensyarah
ext.no:
  • 063879275
  prev   1  2  3  4  5  6  7   next   ...   last
  • Last Modified: Isnin 01 Jun 2020.