Choose Category 
Search by name 
Nur Rabiatul Adawiah bt Abdul Rahman
Category: Fakulti Undang-Undang, Governan dan Hubungan Antarabangsa
Emailrabiatul@kuim.edu.my
Position:
  • Pensyarah
ext.no:
  • 063879275
Muhamad Arif bin Nasir
Category: Fakulti Pengurusan Hospitaliti
Emailarif@kuim.edu.my
Position:
  • Pensyarah
ext.no:
  • 063878410
Dina Syamilah bt Zaid
Category: Fakulti Pengurusan Hospitaliti
Emaildinasyamilah@kuim.edu.my
Position:
  • Timbalan Dekan
ext.no:
  • 063878464
  • Last Modified: Isnin 01 Jun 2020.