Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Keusahawanan) (Kepujian)

Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Keusahawanan) (Kepujian)

Kod Pengiktirafan : (R/345/0905) 03/21 (MQA/FA 0109)
Kemasukan : Jun / Disember
Mod Pengajian : Sepenuh Masa
Yuran Pendaftaran : RM 550.00
Yuran Pengajian : RM 31,584.00 *Tidak Termasuk Asrama
Yuran Asrama : Yuran Asrama Bermula Dari RM 180 - RM 350 per bulan (Bergantung Pada Kategori Bilik)

  

Struktur Program 

Hubungan Etnik / Bahasa Melayu Komunikasi 2

English For Communication 1

Bahasa Arab Asas (Muslim) / Bahasa Arab for Non-Muslim

Tilawah Al-Quran  

Prinsip Pengurusan

Sistem Maklumat Pengurusan  

Prinsip Kewangan

Pengenalan Kepada Perniagaan

Fiqh Ibadah

Perakaunan Kewangan 

TITAS / Pengajian Malaysia 3

Statistik

Ekonomi

Undang-undang Perniagaan

Keusahawanan

Keterlibatan Komuniti

Asas Ekonomi Islam

Psikologi Untuk Golongan Professional

Pengurusan Operasi

Analisis Kuantitatif Perniagaan

Etika Perniagaan

Perakaunan Pengurusan

Kaedah Penyelidikan

Pengurusan Pemasaran

Komunikasi Perniagaan

Akidah dan Isu-isu Semasa   

Pengurusan Sumber Manusia 

Gelagat Pengguna

Rancangan Perniagaan

Kreativiti dan Inovasi dalam Keusahawanan

Perdagangan Elektronik 

Keusahawanan Tekno

Pengurusan Keusahawanan Strategik

Pengurusan Pertumbuhan Perniagaan  

Penilaian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Keusahawanan

Pengenalan Kepada Usul Fiqh  

Seminar Keusahawanan

Kepimpinan

Percukaian / Takaful

Gelagat Organisasi

Pemikiran Kritis

Kertas Projek

Pengurusan Strategik Inovasi

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Inovasi Perniagaan dan Teknologi 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/fipt
email Rasmi : fipt@kuim.edu.my
+606-3878341
+606-3878476