Sarjana Muda Perakaunan

 

Ijazah Sarjana Muda Perakaunan

Kod Pengiktirafan : (N/344/6/0465) 09/21 (MQA/FA5545)
Kemasukan  : Jun / Disember
Mod Pengajian  : Sepenuh Masa
Yuran Pendaftaran : RM 570.00
Yuran Pengajian  : RM 34,045.00 *Tidak Termasuk Asrama
Yuran Asrama : Yuran Asrama Bermula Dari RM 180 - RM 350 per bulan (Bergantung Pada Kategori Bilik)

  

Struktur Program

Hubungan Etnik

Bahasa Arab Intensif *Non-Muslim

Keusahawanan

Prinsip Pengurusan

Perakaunan Kewangan

Perakaunan Pengurusan

TITAS/ Pengajian Malaysia

Bahasa Arab Asas *Muslim

Tilawah Al-Quran

Fiqh Ibadah

Undang-Undang Perniagaan

Perakaunan Kewangan dan Pelaporan I

Perakaunan Pengurusan Dan Kawalan

Pengenalan kepada Perniagaan

Keterlibatan Komuniti

Academic Writing

Prinsip Kewangan

Perakaunan Kewangan dan Pelaporan II

Percukaian I

Ekonomi

Statistik

Analisis Kuantitatif Perniagaan

Psikologi Untuk Golongan Profesional

Aqidah & Isu-Isu Semasa/ Cultures & Heritage Tourism/ Perkembangan Kerjaya

Percukaian II

Perakaunan Kewangan dan Pelaporan III

Audit I

Psikologi Dari Perspektif Islam

Audit II

Undang-Undang Syarikat

Perakaunan untuk Industri Khusus

Elektronik Dagang

Sistem Maklumat Perakaunan

Tadbir Urus Korporat

Sistem Perbankan Islam dan Takaful

Kaedah Penyelidikan

Etika dan Nilai Profesionalisme

Amalan Setiausaha Syarikat

Perakaunan Sektor Awam

Teori Perakaunan

Perakaunan Forensik

Kewangan korporat

Elektif*

Latihan Industri

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Inovasi Perniagaan dan Teknologi 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/fipt
email Rasmi : fipt@kuim.edu.my
+606-3878341
+606-3878476