Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Keusahawanan) (Kerja Kursus)

 

Ijazah Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Keusahawanan) (Kerja Kursus)  

 

Kod Pengiktirafan : JPT/BPP(N/345/7/1088) (MQA/PA 9684)
Tempoh Pengajian :

1 tahun 4 Bulan (minimum), 3 tahun (maksimum)

2 tahun (minimum), 4 tahun (maksimum)

Mod Pengajian : Sepenuh Masa Dan Separuh Masa (Kerja Kursus)
Yuran Pengajian :

RM 11,510.00 (Sepenuh masa)

RM 21,850.00 (Separuh masa)

*Tidak Termasuk Asrama

 

Syarat Kemasukan :

i.  Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6 KKM) dengan PNGK 2.50 atau yang setara dengannya seperti yang diterima oleh Senat PPT atau;
ii. Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6 KKM) atau yang setara dengannya tetapi tidak mencapai PNGK 2.50 boleh diterima tertakluk kepada minimum 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan atau;
iii. Syarat kompetensi Bahasa Inggeris bagi pelajar antarabangsa adalah minimum International English Language Testing System (IELTS) 6.0 atau yang setara dengannya.

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Inovasi Perniagaan dan Teknologi 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/fipt
email Rasmi : fipt@kuim.edu.my
+606-3878341
+606-3878476