Sarjana Sains Pengurusan

 

Ijazah Sarjana Sains Pengurusan

Kod Pengiktirafan : JPT/BPP(N/345/7/0060) 04/16 (FA 0610)
Tempoh Pengajian : 2 tahun (minimum), 3 tahun (maksimum)
Mod Pengajian : Sepenuh Masa ( Tesis )Syarat Kemasukan :
i.  Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.75 dan ke atas atau;

ii. Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.50 – 2.74 dengan syarat  DIPUTUSKAN melalui perincian penilaian  dalaman KUIM atau;

iii. Ijazah Sarjana Muda dengan PNGK minimum 2.00 – 2.49 dengan syarat  LAYAK dengan 5 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang relevan atau;

iv. Kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya  oleh Kerajaan Malaysia. 

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Inovasi Perniagaan dan Teknologi 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/fipt
email Rasmi : fipt@kuim.edu.my
+606-3878341
+606-3878476