Diploma Syariah Islamiyyah (DSI)

Kod Pengiktirafan                        : (R2/221/4/0050)  10/22 (A 7956)
Tempoh Pengajian                       : 3 Tahun (6 Semester)
Kemasukan                                  : Mei / Jun / Julai / Disember
Mod Pengajian                             : Sepenuh Masa
Yuran Pendaftaran                       : RM 550.00 (Tempatan)
Yuran Pengajian                           : RM 5,830.00 (Tempatan) *Tidak Termasuk Asrama
Yuran Asrama                               : Yuran Asrama Bermula Dari RM 1080/Semester - RM 2100/Semester Bergantung 
                                                        Pada Kategori Bilik (Tempatan)

Syarat Kemasukan :
 1. LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 Kepujian (kredit) dan LULUS  dalam salah satu matapelajaran Bahasa Arab Komunikasi / Tinggi ) / Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah/ Pendidikan Syariah Islamiyyah atau;

 2. LULUS mana-mana sijil akademik yang diiktiraf oleh mqa atau;

 3. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh kerajaan malaysia;

 4. Pemohon digalakkan mempunyai asas di sekolah agama. 

Prospek Kerjaya :
 1. Mufti / Ahli Majlis Fatwa
 2. Panel Syariah / Panel Penasihat Syariah
 3. Kerjaya Di Hab Halal
 4. Kerjaya Di Mahkamah Syariah
 5. Penolong Pegawai Hal Ehwal Islam
 6. Penolong Pegawai Pentadbiran
 7. Penolong Pegawai Kebajikan Masyarakat
 8. Pengkhotbah
 9. Guru Tahfiz Al-Quran / Agama 
Struktur Program
Semester 1 Semester 3 Semester 5 Mata Pelajaran Elektif
 1. Fiqh Ibadat
 2. Tarikh Tasyri'
 3. Ulum Quran
 4. Tauhid
 5. Pengajian Islam
 6. Fiqh Al-Kitab 1
 1. Fiqh Muamalat
 2. Dakwah Islamiah
 3. Fiqh As-Sunnah 1
 4. Fiqh Al-Kitab 2
 5. Perbandingan Fiqh Ibadat
 6. Kurikulum
 1. Hifz Al-Quran 2
 2. Kaedah Penyelidikan
 3. Latihan Amali
 4. Fiqh As-Sunnah 2
 5. Fiqh Muamalat Perbandingan

 1. Ekonomi Islam
 2. Pengenalan kepada Politik Islam
 3. Pentadbiran Undang-Undang Keluarga Islam
 4. Islam dan Ideologi Semasa

Semester 2 Semester 4 Semester 6
 1. Hifz Al-Quran 1
 2. Kemahiran Bahasa Inggeris 1
 3. Pengajian Malaysia
 4. Nahw Wa Sarf
 5. Mabahith Al Ahkam
 6. Ulum Hadith
 1. Fiqh Munakahat
 2. Fiqh Qadaya Muasarah
 3. Abda Wa Balaghah
 4. Kemahiran Bahasa Inggeris 2
 5. Statistik Asas
 6. Mabahith Turuq Al Istinbat
 7. Elektif
 1. Fiqh Marath
 2. Qawaid Fiqhiyyah
 3. Bahasa Inggeris Untuk Tujuan Khas
 4. Kertas Projek
 5. Fiqh Jinayat


Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Keilmuan Islam 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/fki
email Rasmi : infofki@kuim.edu.my
+606-3878585
+606-3878391