DTQ

Diploma in Tahfiz Al-Quran Wal Qiraat

Kod Pengiktirafan                        : (R/221/4/0173) 12/20 (A 10187)
Tempoh Pengajian                       : 3 Tahun (6 Semester)
Kemasukan                                  : Mei / Jun / Julai / Disember
Mod Pengajian                             : Sepenuh Masa
Yuran Pendaftaran                       : RM 550.00 (Tempatan)
Yuran Pengajian                           : RM 5,830.00 (Tempatan) *Tidak Termasuk Asrama
Yuran Asrama                               : Yuran Asrama Bermula Dari RM 1080/Semester - RM 2100/Semester Bergantung 
                                                        Pada Kategori Bilik (Tempatan)


Syarat Kemasukan :
 1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kepujian (kredit) termasuk matapelajaran Bahasa Melayu dan 2 matapelajaran lain serta lulus Bahasa Arab (Komunikasi / Tinggi) / Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah/ Pendidikan Syariah Islamiyyah serta 1 mata pelajaran lain; atau
 2. Lulus mana-mana sijil akademik yang diiktiraf oleh MQA atau;
 3. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia;
 4. Pemohon digalakkan mempunyai asas di sekolah agama. 
Prospek Kerjaya :
 1. Graduan layak untuk melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda di:
        - Institut Pengajian Tinggi Awam (IPTA)
        - Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS)
        - Boleh menjawat jawatan dalam sektor kerajaan dan swasta sebagai imam,      
          pendakwah, pendidik dan pentadbir yang berwibawa serta hafiz Al-Quran

Struktur Program
Semester 1 Semester 3 Semester 5
 1. Hifzul Quran 1
 2. Sains Tajweed
 3. Ilmu Qiraat 
 4. Fiqh 1
 5. Hamalatul Quran
 6. Arabic 1
 7. Asas Komputer
 1. Hifzul Quran 3
 2. Qiraat Ilmi 1
 3. Praktikal Qiraat 1
 4. Bahasa Arab Komunikasi & Insyak Mutolaah
 5. Mustolah Hadis
 6. EBahasa Inggeris 2
 7. Kokurikolum : Khat
 1. Hifzul Quran 5
 2. Praktikal Qiraat 3
 3. Resam Al-Quran
 4. Ilmu Fawasil
 5. Dakwah Wal Khitobah
 6. Tafsir Al-Quran 2
 7. Fiqh 2
Semester 2 Semester 4 Semester 6
 1. Hifzul Quran 2
 2. Pengajian Islam
 3. Sains daripada Qiraat  (Praktikal)
 4. Bahasa Inggeris
 5. Aqidah 1
 6. Nahu, Soraf, Balaghah
 7. Tarannum
 1. Hifzul Quran 4
 2. Qiraat Ilmi 2
 3. Praktikal Qiraat 2
 4. Pengajian Malaysia
 5. Tafsir Quran 1
 6. Bahasa Arab Komunikasi & Insyak Mutolaah 2
 7. Aqidah 2
 1. Hifzul Al-Quran 6
 2. Tarikh Al-Qurra'
 3. Ulum Al-Quran
 4. Tarikh Mushof
 5. Dhob Al-Quran
 6. Projek Paper

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Keilmuan Islam 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/fki
email Rasmi : infofki@kuim.edu.my
+606-3878585
+606-3878391