Diploma Usuluddin (DU)

Kod Pengiktirafan                        : (R/221/4/0051) 10/22 (A 7957)
Tempoh Pengajian                       : 3 Tahun (6 Semester)
Kemasukan                                  : Mei / Jun / Julai / Disember
Mod Pengajian                             : Sepenuh Masa
Yuran Pendaftaran                       : RM 550.00 (Tempatan)
Yuran Pengajian                           : RM 5,830.00 (Tempatan)*Tidak Termasuk Asrama
Yuran Asrama                               : Yuran Asrama Bermula Dari RM 1080/Semester - RM 2100/Semester Bergantung 
                                                        Pada Kategori Bilik (Tempatan)


Syarat Kemasukan:
 1. LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kepujian (kredit) dan LULUS
  dalam salah satu matapelajaran Bahasa Arab (Komunikasi/Tinggi)/ Pendidikan Al-Quran & As-Sunnah
  / Pendidikan Syariah Islamiyyah atau;
 2. LULUS mana-mana sijil akademik yang diiktiraf oleh MQA atau;
 3. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara dengannya oleh Kerajaan Malaysia;
 4. Pemohon digalakkan mempunyai asas di sekolah agama. 
Prospek Kerjaya :
 1. Berpeluang menjawat jawatan di mana-mana pejabat pentadbiran di sektor awam dan swasta.
 2. Berpeluang mengisi guna tenaga di bidang usuluddin seperti menjadi pendidik, pensyarah, guru agama dan sebagainya.
 3. Berpeluang menjadi para da’ie yang berkelayakan dan berwibawa.
Struktur Program 
Semester 1 Semester 3 Semester 5 Elective Subjects
 1. Ulum Quran
 2. Hadith Teks
 3. Tauhid
 4. Fiqh Ibadat
 5. Nuzum Islam
 6. Pengajian Islam

 1. Falsafah Islam
 2. Ulum Hadith
 3. Dakwah Islamiah
 4. Tafsir Maudhui
 5. Kurikulum
 6. Perbandingan Agama

 1. Tafsir Tahlili
 2. Ilmu Al-Rijal Wa Al-Muhaddithin
 3. Manahij Mufassirin
 4. Sirah Tahliliyyah
 5. Hifz Al-Quran 2
 6. Kaedah Penyelidikan
 7. Latihan Amali
 1. Pemakanan Dalam Islam
 2. Pengurusan Perbankan Islam
 3. Komunikasi Islam
 4. Pengucapan Awam
 5. Pengenalan Psikologi Islam
 6. Undang-undang Perniagaan

Semester 2 Semester 4 Semester 6
 1. Hifz Al-Quran
 2. Khitabah Wa Dakwah
 3. Nahw Wa Sarf
 4. Tasauf Islami
 5. Kemahiran Bahasa Inggeris
 6. Pengajian Islam
 1. Adab Balaqah
 2. Fiqh Muamalat Dan Jinayat
 3. Asas Statistik
 4. Mantiq
 5. Kemahiran Bahasa Inggeris 2
 6. Elektif
 1. Hadith
 2. Bahasa Inggeris Untuk Tujuan Khas
 3. Islam and Ideologi
 4. Dakhil Fi Tafsir
 5. Kertas Projek
 6. Aqidah Islamiah

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

Hubungi Kami

 Fakulti Keilmuan Islam 
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
Portal Rasmi : www.kuim.edu.my/fki
email Rasmi : infofki@kuim.edu.my
+606-3878585
+606-3878391