SYARAT KEMASUKAN (BNS)

1. LULUS Malaysia University English Test (MUET) dengan minimum Band 3; Dan

2. LULUS Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mempunyai 5 KEPUJIAN termasuk

   Bahasa Melayu

   Matematik

   Salah satu daripada subjek;

     >Sains; ATAU

     >Biologi; ATAU

     >Kimia/ Fizik dan LULUS Biologi

   Dan; 2 subjek yang lain serta LULUS Bahasa Inggeris;

3. Mesti mempunyai salah satu daripada berikut:

     Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dengan minimum CGPA 2.5 ATAU

     Lepasan Matrikulasi/ Asasi dalam bidang Sains dengan minimum gred PNGK (CGPA) 2.50; ATAU

      Lulus Asasi Sains dengan minimum CGPA 2.5 ATAU

      Lulus A level dengan minimum Gred C bagi 3 matapelajaran ATAU 

     Lulus Diploma (Level 4 Malaysia Qualification Framework,MQF) dalam bidang Sains dengan minimum 
     gred PNGK (CGPA) 2.50 (pindah kredit tidak dibenarkan); DAN;

     Lulus Temuduga oleh KUIM

4. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara denganya oleh Kerajaan Malaysia.

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

PAUTAN PANTAS

HUBUNGI KAMI

 Fakulti Kejururawatan 
    Dan Sains Kesihatan
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
www.kuim.edu.my/fksk
: infofksk@kuim.edu.my
+606-3876272
+606-3876291