SYARAT KEMASUKAN (DK)

 

LULUS Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya 5 kepujian (kredit) termasuk matapelajaran:

    >Bahasa Melayu

    >Matematik

    >Sains/Biologi (salah satu)

    >2 matapelajaran lain; ATAU

    >Kredit Kimia atau Fizik dan lulus Biologi; DAN

LULUS mata pelajaran Bahasa Inggeris; DAN

LULUS temuduga oleh KUIM

 

DIPLOMA KEJURURAWATAN

Diploma Kejururawatan

 

Kod Pengiktirafan: (R/ 723/4/0138) 11/20 (FA 9085)

Tempoh Pengajian: 3 Tahun (6 Semester)

Kemasukan: Mei/ Jun / Julai / Disember

Mod Pengajian : Sepenuh Masa

Yuran Pendaftaran: RM550.00

Yuran Pengajian (Tempatan): RM 34,570.00*Tidak Termasuk Asrama

Yuran Pengajian (Antarabangsa): RM 45,720.00 *Tidak Termasuk Asrama

Yuran Peninapan: Yuran Asrama Bermula Dari RM 120 - RM 350 Bergantung Pada Kategori Bilik

 

SYARAT KEMASUKAN (BNS)

1. LULUS Malaysia University English Test (MUET) dengan minimum Band 3; Dan

2. LULUS Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mempunyai 5 KEPUJIAN termasuk

   Bahasa Melayu

   Matematik

   Salah satu daripada subjek;

     >Sains; ATAU

     >Biologi; ATAU

     >Kimia/ Fizik dan LULUS Biologi

   Dan; 2 subjek yang lain serta LULUS Bahasa Inggeris;

3. Mesti mempunyai salah satu daripada berikut:

     Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia (STPM) dengan minimum CGPA 2.5 ATAU

     Lepasan Matrikulasi/ Asasi dalam bidang Sains dengan minimum gred PNGK (CGPA) 2.50; ATAU

      Lulus Asasi Sains dengan minimum CGPA 2.5 ATAU

      Lulus A level dengan minimum Gred C bagi 3 matapelajaran ATAU 

     Lulus Diploma (Level 4 Malaysia Qualification Framework,MQF) dalam bidang Sains dengan minimum 
     gred PNGK (CGPA) 2.50 (pindah kredit tidak dibenarkan); DAN;

     Lulus Temuduga oleh KUIM

4. Kelayakan-kelayakan lain yang diiktiraf setara denganya oleh Kerajaan Malaysia.

Motto

Gerbang Pengajian Psikologi
& Pengurusan Insan

PAUTAN PANTAS

HUBUNGI KAMI

 Fakulti Kejururawatan 
    Dan Sains Kesihatan
Kolej Universiti Islam Melaka
Batu 28, Kuala Sungai Baru, 78200 Melaka, Malaysia.
www.kuim.edu.my/fksk
: infofksk@kuim.edu.my
+606-3876272
+606-3876291